Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för e-Hälsa för KOL

e-Hälsa för KOL Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:00 - 14:30 Kliniska beslutstöd

Föreläsare: Daniel Sahlin, Sofia Gerward

KOL är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning i Sverige i dag. Stor del av dessa skulle kunna undvikas med korrekt handläggning av patienterna enligt nationella riktlinjer. I Region Skåne beräknas ca 100 000 personer vara drabbade av KOL. KOL patienterna har ofta behov av flera olika typer av åtgärder och insatser samtidigt. De kan behöva läkemedelsbehandling, utbildning, stöd att sluta röka, fysioterapi eller stöd och råd från en dietist, kurator, psykolog eller arbetsterapeut. För att säkra en god vård för patienterna bör hälso- och sjukvården därför erbjuda interprofessionell samverkan till personer med KOL. Region Skåne implementerar nu digitala e-Hälsotjänster med målsättning att: A. Erhålla optimal och jämlik vård enligt behandlingsriktlinjer B. Få ökad kunskap hos patienten och följsamhet till råd och behandling C. Kan undvika försämringar D. Erhålla hjälp vid behov och vidare kontaktvägar I den här presentationen redogör vi för pågående e-Hälsoprojekt i Region Skåne som innefattar: A. Digital utbildning om KOL till Personal i primärvården via region Skånes Utbildningsportal. B. Individuellt anpassade utbildningar inom KOL efter behov som nås via Stöd- och behandling 1177. C. SMART COPD - Studien: Egenmonitorering med individuellt anpassad mätvärden/symtom och intervaller. Patienten registrerar i sin mobil sina symtom och mätvärden och får datoriserad återkoppling. Vårdgivaren kan behovsanpassa besöken. Syftar till att ge patienten bättre förståelse och hur dess utfall kan påverkas.


Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Daniel Sahlin

Daniel Sahlin Föreläsare

Projektledare eHälsa i Region Skåne och Innovation manager vid Innovation Skåne AB

Profilbild för Sofia Gerward

Sofia Gerward Föreläsare

Sofia Gerward MD, PhD vid Lunds Universitet