Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Socialstyrelsens processmodell översatt till införande av välfärdsteknik med fokus på GPS-larm -Hur skapar vi förståelse och systematiskt arbetssätt för välfärdsteknik?

Socialstyrelsens processmodell översatt till införande av välfärdsteknik med fokus på GPS-larm -Hur skapar vi förståelse och systematiskt arbetssätt för välfärdsteknik? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 10:30 - 11:30 Välfärdsteknik

Föreläsare: Anna-Lena Oskarsson, Ella Kolkowska, Henrik Essunger

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit sig an att strukturera de övergripande processer som finns inom landets vård och omsorg. I ett forsknings och utvecklingsprojekt har ett antal kommuner med inspiration från Socialstyrelsen processmodell tagit fram en processbeskrivning av införandet av GPS-larm. Vi kommer här att beskriva de steg som ingår samt inom dessa redogöra för vad som är viktigt att tänka på för att få ett lyckat användande av GPS-larm. Vi kommer att ha brukarfokus och fokusera på vad som är centralt för såväl biståndshandläggare, omsorgspersonal som chefer. Vi kommer att samtala kring hur vi strukturerar och skapar en bättre arbetsmiljö samt nyttoeffekter genom olika ageranden i processen.

Språk

Svenska

Ämne

Välfärdsteknik

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Styrning
Kommun
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Juridik
Patientsäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet
Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Anna-Lena Oskarsson

Anna-Lena Oskarsson Föreläsare

Posifon AB

Anna-Lena Oskarsson är utbildad beteendevetare, med inriktning Social omsorg, och valde att under sin utbildningstid även att utbilda sig inom biståndshandläggning med ICF. Efter studierna arbetade hon som chef inom omsorgen under närmare 10 års tid i flera kommuner av varierande storlek samt i olika verksamheter. Kvalitetsfrågor samt de ekonomiska förutsättningarna som ges och mot vilka direktiv och mål som verksamheten styrs har varit ett stort intresse. 2018 gjorde hon ett karriärsutbyte och tog rollen som Ambassadör för välfärdsteknik hos företaget Posifon AB, som arbetar som leverantör av välfärdsteknik till omsorgen. I den rollen så har hon haft möjlighet att besöka ett stort antal av Sveriges kommuner och diskutera införandet av välfärdsteknik med dem. Inom ramen för tjänsten har hon också engagerat sig i forsknings- och utvecklingsprojektet, Utvecklingssamverkan GPS-larm.

Ella Kolkowska Föreläsare

Profilbild för Henrik Essunger

Henrik Essunger FöreläsareUtställare

Samhällsentreprenör
Posifon AB

Henrik Essunger är projektledare för FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm och forskningsprojektet Kvalitetssäkra mobila trygghetslarm med träningsmiljö. Utöver det är han VD i Posifon och initiativtagare till och verksamhetsansvarig för den ideella rörelsen Landräddningen.
Han är utbildad civilekonom och har ägnat stora delar av sitt yrkesliv till att starta och utveckla samhällsnyttiga verksamheter. I 15 års tid arbetade han med utvecklingsfrågor kopplat till Västsveriges högskolor och universitet. 2009 valde han att fokusera sitt arbete på de utmaningar som finns kopplat till den kommunala omsorgen och har sedan dess varit involverad i flera forskning- och utvecklingsprojekt. Medförfattare till underlagsrapporten ”När goda intentioner försämrar” som gjorts på uppdrag av Regeringskansliet statens offentliga utredning 2018:11 Välfärdsteknik inom äldreomsorgen.