Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Strategier och metoder för ett hållbart digitalt förändringsarbete

Strategier och metoder för ett hållbart digitalt förändringsarbete Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:30 - 12:00 Kommun - införande

Föreläsare: Helena Nilsson

•Utmaningen med att integrera digitalisering i vård och omsorg med kommunens övergripande IT- och digitaliseringsarbete – hur förhåller du dig till det? •Vilka metoder kan du ta stöd av för att få det att fungera från politisk nivå till medarbetarnas dagliga arbete? •Så säkerställer du i tidiga skeden att olika innovativa arbeten och projekt kommer att fungera väl i den ordinarie verksamheten

Språk

Svenska

Ämne

Kommunal eHälsa

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Styrning
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Helena Nilsson

Helena Nilsson Föreläsare

Västerås stad

Legitimerad sjuksköterska med mer än 15 års erfarenhet av kliniskt arbete. Har de senaste 15 åren ägnat sig åt att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet. Är särskilt intresserad av att förenkla och synliggöra vikten av att dokumentation och informationshantering. Har arbetat i på sjukhus, landsting, landstingsgemensam nivå, myndighet och nu kommunal verksamhet. Arbetar sedan april 2018 i Västerås stad som enhetschef för välfärdsteknologi och systemförvaltning.