Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Origoplattformen – en ny nationell plattform för hälsodata

Origoplattformen – en ny nationell plattform för hälsodata Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 08:30 - 09:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Föreläsare: Fredrik Öberg

Under det gångna året har ett flertal aktörer, utredningar och rapporter efterlyst ökat statligt engagemang och bättre nationell samordning när det gäller informationshanteringen i vård och omsorg. Origoprogrammet har tagit fram ett konkret förslag hur en nationell plattform för hälsodata kan byggas upp, för att visionen om nationella journaler kan bli verklighet. Den plattform vi utvecklar blir en nationell infrastruktur där alla aktörer inom vård och omsorg, privata som offentliga, kan lagra och dela strukturerade data med varandra på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. All information som idag lagras i våra journalsystem, i forskningsdatabaser och i patienternas hälsoappar, kan samlas i den gemensamma plattformen, där lagringen sker distribuerat i separata men kommunicerande mjukvarunoder i ett nätverk - Origoplattformen. Varje vårdgivare eller institution kan lagra data i en egen origonod. Lagring av data sker patientcentrerat och patienten själv är den enda aktör som kan ta del av och sätta samman information från alla noder i plattformen, där hon också kan sätta medgivanden för exakt vilken information som olika aktörer får ta del av, och för vilket syfte. Detta kan möjliggöra forskning på avidentifierade data från alla vårdgivare, återanvändning av tidigare forskningsdata i nya studier, automatisk insamling av kvalitetsregisterdata, och sist men inte minst den interoperabilitet mellan vårdgivare som alla efterlyser, så att informationen kan följa patienten genom hela vårdkedjan. På seminariet presenteras Origoprogrammet, Origoplattformen, var vi står idag och vägen framåt.

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Avancerad

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Innovativ/forskning
Appar

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Öberg

Fredrik Öberg Föreläsare

eHälsoläkarföreningen

Fredrik Öberg är biträdande överläkare vid Nya Karolinska Solna. I botten är han matematiker och har även studerat logik samt teknisk fysik vid LiTH före medicinstudierna. Fredrik, som har drivit ett stort antal projekt med IT- och informatikinriktning inom vården, är styrelseledamot i eHälsoläkarna med särskilt intresse för infrastrukturfrågor.