Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Samarbete och medskapande av digitala verktyg för socialvård

Samarbete och medskapande av digitala verktyg för socialvård Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 16:30 - 17:00 Äldreomsorg - personcentrering

Föreläsare: Katarzyna Hess-Wiktor

I nära samarbete med användare från hemtjänst och dagverksamheter har Minnity skapat en app som hjälper vårdgivare att lära känna och förstå människor med demens. Appen gör personcentrerad vård enklare genom kunskapsutveckling, underlättar kommunikationen mellan vårdteamet och förenklar processen för att involvera anhöriga i informationsflödet. Under detta seminarium kommer vi att presentera den process av medskapande av digitala lösningar inom startup världen som vi genomgick. Processen var följande: 1. Krav och behovsanalys 2. Skapande av en prototyp 3. Utveckling av funktionen 4. Testning 5. Upprepas Under vårt samarbete med vårdenheter löste vi utmaningar såsom säkerhetsfrågor, introduktionen och implementeringen av ett nytt system i ett redan etablerat arbetssätt och engagemang från alla relevanta intressenter (vårdtagare, anhöriga, anställda, chefer). Detta seminariet är ämnat att dela med oss av våra erfarenheter, så att ni kan inspireras till och vara förberedda för processen att implementera digitala lösningar och samarbeten med startups.
Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Välfärdsutveckling
Innovativ/forskning
Test/validering
Appar
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Katarzyna Hess-Wiktor

Katarzyna Hess-Wiktor Föreläsare

Minnity

Katarzyna är medgrundare och VD på Minnity, en startup som underlättar personcetrerad demensomsorg genom digitala verktyg. Hon har doktorerat inom psykologi och arbetat som utbildningsledare i 16 år. Female Founder of the Year 2017 på Sweden Demo Day och finalist i Stockholms Innovationsstipendium 2019 för Minnity.