Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Resan till coronapassport

Resan till coronapassport Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:00 - 14:30 Precisionsmedicin

Föreläsare: Mikael Kubista

3 februari var TATAA Biocenter bland de första i Europa att erbjuda analys av SARS-CoV-2 coronavirus. Slutet av mars registrerades TATAA GrandPerformance SARS-CoV-2 Detection kit hos Läkemedelsverket och mitten av april skalade TATAA upp sin testkapacitet till 5000 prover i veckan. I maj introducerades laboratoriebaserade antikroppstester och tygmasker började produceras. Inför sommaren lanserade TATAA www.coronapassport.se för att hjälpa resenärer med snabbtestning av coronavirus och friskhetsintyg inför utlandsresa.

Internationellt samarbetar TATAA med forskare från bl.a. Wuhan, Lombardiet, Danmarks Tekniska Universitet och Statens Serum Institut inom ett EU finansierat projekt med att utveckla snabb och säker diagnostik av covid-19. Tillsammans med Saint James sjukhuset satte TATAA upp SARS-CoV-2 testning på Malta och Biocev i Prag, som hyser TATAAs laboratorium, fick uppdraget att sätta upp Tjeckiens nationella SARS-CoV-2 screening. I ett konsortium lett av Cambridge Universitetet bidrar TATAA till att sätta upp billig coronadiagnostik i Afrika. TATAA anlitades också av NASA för hjälp att validera förfarandet att testa rymdfärjan och säkerställa att den var virusfri inför uppskjutningen mot Mars den 30 juli. 

I sitt föredrag kommer Mikael dela med sig erfarenheter av att reagera snabbt på ett utbrott med att designa och validera test för ett nytt virus och sätta upp diagnostik i olika länder i enlighet med lokala, nationella och internationella regelverk och krav, samt de problem man kan stöta på, såsom omfattande falska positiva svar p.g.a. problem hos underleverantörer.

Språk

Svenska

Ämne

Precisionsmedicin

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Utbildning (utbildningsbevis)
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Styrning
Kommun
Innovativ/forskning
Test/validering
Dokumentation
Juridik
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet
Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Mikael Kubista

Mikael Kubista Föreläsare

PhD, VD
TATAA Biocenter AB

Mikael Kubista var tidigare professor inom molekylär diagnostik vid Chalmers, där han utvecklade Sveriges första qPCR test för virus för vilket han belönades med 2002 års SKAPA pris. Han tillhör de mest citerade forskarna inom molekylär diagnostik, är uppfinnaren bakom flera tekniker som används idag, bl.a. Two-Tailed PCR och Direct Blood Genotyping, och har medgrundat företagen TATAA Biocenter (www.tataa.com), Life Genomics (www.lifegenomics.se), MultiD Analyses (www.multid.se), LifeTest (www.lifetest.eu), och Simsen Diagnostics (https://www.guventures.com/simsen-diagnostics) samt tidigare LightUp Technologies och Wafergen i Silicon Valley. Mikael är också rådgivare till fler internationella bioteknik och läkemedelsföretag. Idag är Mikael VD för TATAA Biocenter och chef för ett akademiskt forskningslaboratorium i Prag (http://www.ibt.cas.cz/vyzkum/laboratore/laborator-genove-exprese/). Mikael tror på nyttan av molekylära och genetiska analyser, som erbjuds med eftertanke och för tillämpningar förankrade i samhället. senast etablerade TATAA i samarbete med ledande vårdgivare i landet plattformen www.coronapassport.se för resenärer från Sverige, som behöver PCR-test för covid-19 och friskhetsintyg vid negativt testsvar.