Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Att utveckla sin verksamhet med hjälp av små, skräddarsydda IT-lösningar

Att utveckla sin verksamhet med hjälp av små, skräddarsydda IT-lösningar Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:30 - 15:00 Kliniska beslutstöd

Föreläsare: Per Svedmark

Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) har sedan i augusti 2019 arbetat med nya verktyg för smärtmonitorering, läkemedelsinformation och utskrivning som bygger på aktivt samarbete mellan vårdpersonal och patienter. I föredraget redovisas erfarenheter om hur denna typ av lösningar förbättrar patientupplevelsen, förenklar vardagen för vårdpersonalen samt skapar nya forskningsmöjligheter inom smärtområdet för kirurgiska specialiteter. RKC:s VD, Per Svedmark, redogör för hur satsningen har genomförts och vilka erfarenheter som hittills kan dras från detta arbete.
Språk

Svenska

Ämne

Digitala hjälpmedel

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Appar

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Per Svedmark

Per Svedmark Föreläsare

Ryggkirurgiskt Centrum

Per är ryggkirurg, överläkare och VD för Ryggkirurgiskt Centrum. Per är disputerad och aktiv forskare knuten till Karolinska institutet, med en bakgrund som bland annat jaktpilot inom försvarsmakten.