Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för eHälsoläkarna står upp för bättre informationshantering i vård och omsorg

eHälsoläkarna står upp för bättre informationshantering i vård och omsorg Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:30 - 12:00 i Visionens spår

Föreläsare: Fredrik Öberg

Den ökande fragmentiseringen i vård och omsorg, men även patientens rätt att själv välja utförare, gör att patientrörligheten ökar. Patienter utför själva hemmonitorering och egenmätningar. Vårdgivare är inte längre bundna till en specifik plats. I brist på processtöd och tillgång till patientdata riskerar patienter att falla mellan stolarna. Nationell styrning och samordning lyser med sin frånvaro och samverkan mellan regionerna har inte levererat nytta i relation till den stora potential som finns. Vi manar till beslut om en ny nationell infrastruktur för hälsodata för att skapa bättre förutsättningar för patienten som medaktör med bättre möjlighet att förfoga över sin information, vårdprocesser med högre patientsäkerhet och kvalitet samt effektivare uppföljning, forskning och utveckling. Initiativ och ansvar för att skapa den nya infrastrukturen måste ligga på staten. Det kan inte fortsätta vara valfritt för vårdgivare att dela patientdata i vårdprocessen. Vi föreslår att det bör bli obligatoriskt för offentligfinansierad vård att ansluta all patientdata till en nationell infrastruktur, för att både kunna lagra data samt återanvända data i realtid, i själva vårdmötet men även för uppföljning, utveckling och forskning. eHälsoläkarföreningen är en nybildad intresseförening, inkluderad i Sveriges läkarförbund sedan mars 2019. Vi prioriterar frågor som utbildning inom ehälsa för vårdpersonalen samt informationsinfrastruktur till gagn för både invånaren/patienten och vården. Det är dags att ta ett nationellt grepp kring båda dessa frågor.

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Innovativ/forskning
Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Öberg

Fredrik Öberg Föreläsare

eHälsoläkarföreningen

Fredrik Öberg är biträdande överläkare vid Nya Karolinska Solna. I botten är han matematiker och har även studerat logik samt teknisk fysik vid LiTH före medicinstudierna. Fredrik, som har drivit ett stort antal projekt med IT- och informatikinriktning inom vården, är styrelseledamot i eHälsoläkarna med särskilt intresse för infrastrukturfrågor.