Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Hur arbetar E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket med att göra förskrivning med substansnamn möjligt i Nationella läkemedelslistan?

Hur arbetar E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket med att göra förskrivning med substansnamn möjligt i Nationella läkemedelslistan? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 08:30 - 09:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Föreläsare: Annika Forsén, Johan Aulin, Pia Venäläinen

I regeringsuppdraget för Nationell läkemedelslista (NLL) ingår att utforma ett överföringsformat mellan vården och apotek som gör det möjligt att förskriva på både handelsnamn och substansnamn (generisk förskrivning eller motsvarande). För att hitta en lösning som fungerar i hela kedjan mellan vård, apotek och patient så bedrivs arbetet tillsammans med många intressenter. Idag anger en förskrivare en specifik förpackning av ett läkemedel på en förskrivning. Vid förskrivning på substans är förslaget att förskrivaren istället pekar ut en av Läkemedelsverkets utbytbarhetsgrupper, dvs. en grupp av läkemedel med samma substans, läkemedelsform och styrka. För att åstadkomma en sådan lösning behöver ett antal frågor lösas. I detta föredrag berättar E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket om arbetet med att hitta en välförankrad, nationell lösning på hur förskrivning med substansnamn ska gå till.

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Patientsäkerhet
Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Annika Forsén

Annika Forsén Föreläsare

Senior rådgivare, E-hälsomyndigheten

Profilbild för Johan Aulin

Johan Aulin Föreläsare

Verksamhetsarkitekt, Läkemedelsverket

Profilbild för Pia Venäläinen

Pia Venäläinen Föreläsare

E-hälsomyndigheten

Projektledare