Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Är det möjligt att ha en mottagning utan administrativ personal? Erfarenheter från att bygga en analog klinik utifrån ett digitalt tänkesätt.

Är det möjligt att ha en mottagning utan administrativ personal? Erfarenheter från att bygga en analog klinik utifrån ett digitalt tänkesätt. Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 08:30 - 09:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Föreläsare: Fredrik Eriksson

Att vårdpersonalen kan lägga mindre tid på administration och därmed få mer tid att ta hand om patienterna anges som en av de effektivitetshöjningar som behövs för att klara utmaningarna som vården står inför. När specialistkliniken Elit Ortopedi skulle byggas upp fanns möjligheten att starta utan historiska begränsningar i vare sig processer eller lokaler. Det gav oss möjligheten att forma en vårdprocess där digital teknik, samt lärdomar från andra delar av samhället där man kommit längre med digitaliseringen, togs tillvara och provades. Skulle det vara möjligt att bygga en specialistklinik helt utan administrativ personal? Patienter idag är överlag mycket bättre pålästa och inser också sin stärkta maktposition i vårdsystemet. Vi ville därför samtidigt undersöka om den digitala tekniken kunde hantera även detta och stödja en mer jämlik och inkluderande patient-läkare relation i vårdmötet. Som all förändring innebär digitalisering att vissa grupper av olika anledningar har svårt med omställningen och befinner sig i ett digitalt utanförskap. Hur hanterar man dessa patienter när huvudtanken i vårdprocessen är digital? Seminariet beskriver erfarenheterna efter 2 år, och hur dessa i form av metoder och processer kan appliceras på andra enheter som vill dra nytta av digitaliseringen i en verksamhet som har både analoga och digitala delar.
Språk

Svenska

Ämne

Förändringsledning

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson Föreläsare

Verksamhetschef
Elit Ortopedi

Fredrik Eriksson är verksamhetschef och en av grundarna till Elit Ortopedi. Han har arbetat med vårdfrågor i nästan 20 år som bl.a. regionschef och affärsutvecklingschef på Aleris, verksamhetschef på vårdcentralen Vårdhuset, samt med IT utveckling av eHälsa på Conscriptor och Strikersoft.