Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Digital rehabilitering - Att utveckla en digital tjänst för fysisk rehabilitering och habilitering

Digital rehabilitering - Att utveckla en digital tjänst för fysisk rehabilitering och habilitering Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:00 - 11:30 Kommun - införande

Föreläsare: Ann-Sophie Gustafsson, Martin Larsson, Tobias Norén Hallin

För många personer med fysisk funktionsnedsättning finns hinder som begränsar en effektiv habilitering och rehabilitering. En utmaning kan vara att ta sig till vårdinrättning för träning som habilitering och rehabilitering kräver för att få rätt effekt. Även bristande motivation till frekvent träning inom ordinerade program är ofta ett hinder. Habilitering och rehabilitering är sällan roligt och kräver tid och engagemang för att fungera. Inom modern hälso- och sjukvård är fysisk habilitering och rehabilitering en förutsättning för både hälsa och självständighet. Dock är möjligheterna att utöva och få stöd i denna process ofta begränsade av samhällets resurser samt brukarens mobiltet och motivation. Vård och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun genomförde hösten 2018 en studieresa till Tokyo för att studera välfärdsteknik inom japansk vård och omsorg. Efter studieresan uppkom flera idéer om möjliga lösningar för att möjliggöra rehabilitering på distans. Genom projektet DigitalWell fick Karlstad kommun kontakt med Bacill som fångade upp en idé om digital rehabilitering på distans. Tjänsten som tas fram kommer att underlätta för de som har svårt att transportera sig för att genomföra habilitering och rehabilitering. Ungefär hälften av Sveriges regioner rapporterar en brist på fysioterapeuter, Den digitala rehabiliteringstjänsten är ett komplement inom habilitering och rehabiliteringen som främjar att rätt resurser använd på rätt sätt. Vår lösning ska skapa ökad tillgänglighet, motivation och därmed bättre kontinuerlig träning, bidra till ökad hälsa och bättre livsvillkor för användarna.
Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Kommun
Innovativ/forskning
Test/validering
Appar
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Ann-Sophie Gustafsson FöreläsareUtställare

Karlstads Kommun

Ann-Sophie Gustafsson arbetar som utvecklingsledare inom Karlstad kommun med ansvar för välfärdsteknik.

Profilbild för Martin Larsson

Martin Larsson Föreläsare

Bacill Sverige AB

Martin Larsson arbetar med företagsutveckling samt föreläser om motivationspunkter och hur hjärnan fungerar i samband med marknadsföring.

Profilbild för Tobias Norén Hallin

Tobias Norén Hallin Föreläsare

Digital Director
Bacill Sverige AB

Tobias arbetar som Digital Director och innovationsledare på Bacill.