Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik –  Parkinsonbehandling i Östergötland

Att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:00 - 11:30 Vård på distans

Föreläsare: Nil Dizdar Segrell

Konsultativ Neurologi – arbetssätt för att effektivisera processen för patienter i behov av avancerad behandling för Parkinsons sjukdom i sydöstra sjukvårdsregionen

Ett praktiskt exempel på hur ett nytt arbetssätt inom Parkinsonbehandling där videoteknik används för att optimera kunskapsöverföring, tillgänglighet, effektivare vård och ökad patientnytta. Arbetet initierades 2014 i projektform mellan neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationsplatsen på KS tillsammans med läkemedelsföretaget AbbVie. Arbetssättet Konsultativ Neurologi utvecklades för att effektivisera vårdförloppet för parkinsonpatienter. Syftet var att skapa kunskap kring hur ”Avancerad Parkinsonbehandling” skiljer mellan universitetssjukhus och mindre sjukhus och utjämna dessa kunskapsklyftor med strävan efter en mer jämlik vård. Effekterna var minskad tid till bedömning av specialistläkare, effektivare remissförfarande samt ökad patientnytta då patienterna i större utsträckning kan vara kvar hos sin behandlande neurolog där en upparbetad relation finns, vilket kan minska stressen som det kan medföra att byta vårdgivare. På neurologiska kliniken i Linköping har man implementerat arbetssättet över regiongränserna i sydöstra sjukvårdsregionen. Syftet är att effektivisera vårdprocesserna och remissflödena samt att öka samverkan mellan universitets och regionsjukhus. Erfarenheter kring det regionala arbetssättet kommer att belysas samt hur det effektiviserat vårdprocesserna samt hur värde har skapats för beställare, vårdgivare samt för patienten. Neurologiska kliniken i Linköping planerar att utvidga detta arbetssätt till ännu fler kliniker inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Denna programpunkt efterföljs av paneldebatten:
Paneldebatt kring att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Nil Dizdar Segrell

Nil Dizdar Segrell Föreläsare

Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Nil Dizdar Segrell är överläkare och docent i neurologi vid Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har varit teamansvarig och biträdande samt tillförordnad verksamhetschef och är nu forskningsansvarig. Hon har 30 års erfarenhet av Parkinsons sjukdom och dess behandling men bedriver också egen forskning inom området.