Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Imprivata UK Limited

Imprivata UK Limited Utställare

B05:10

Presentation
[English below]


Imprivata®, IT-säkerhetsföretaget för hälsovården, förser hälsoorganisationer i hela världen med en säkerhets- och identitetsplattform som ger åtkomst överallt, positiv identitetshantering, och autentisering med flera faktorer.

Imprivata gör hälsovården säker genom att etablera förtroende mellan människor, teknik och information för att hantera kritiska utmaningar inom överensstämmelse och säkerhet, samtidigt som man förbättrar produktiviteten och patientupplevelsen.

Besök www.imprivata.com för mer information.
Imprivata® provides healthcare organisations globally with a security and identity platform that delivers authentication management, fast access to patient information and positive patient identification. Imprivata enables care providers to securely and efficiently access, communicate and transact patient health information to address critical compliance and security challenges while improving productivity and the patient experience.

At Vitalis, Imprivata will be showcasing its range of healthcare security solutions.

Imprivata OneSign® offers single sign-on, authentication management, biometric identification and virtual desktop roaming enabling fast, secure No Click Access® to clinical applications and patient information, anytime, anywhere, and from any device.

Imprivata Confirm ID™ is a comprehensive identity and multifactor authentication platform for clinical transactions such as ordering medication, drug disposal, blood administration, and transactions with patient information on medical devices. It replaces passwords with fast, convenient methods such as the tap of a proximity badge or swipe of a fingerprint.

Kontaktinformation

Telefon

+442087446510

Adress

6-9 The Square,Stockley Park

UB11 1FW Uxbridge

Sverige

Representanter

Bjorn Van den Berg Utställare

Imprivata UK Limited

Eva Loidl Utställare

Imprivata UK Limited