Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Collabodoc AB

Collabodoc AB Utställare

D03:19

Presentation
Bättre vård genom bättre möten, så skapar Collabodoc en mänskligare vård!

Många patienter upplever en bristande tillgänglighet till primärvården samtidigt som vårdpersonalen upplever en tung arbetsbörda och pressas av ökande administration. Tiden för goda möten saknas och inte sällan hörs uttryck som att "patienten söker fel" vilket späder på frustrationen för både patienter och vårdpersonal. Patienten riskerar falla mellan stolarna.

Värdeskapande möten är grunden för all god sjukvård och just därför har Collabodoc utvecklat ett vårdkoncept som ger mer tid för goda möten. Grunden i konceptet är en webbapplikation där både patienter, sjuksköterskor och läkare samverkar. Tid sparas och kvaliteten ökar. Konceptet används på 60 talet vårdcentraler över hela landet och över 600 000 patientbesök har hanterats. Bättre möten och minimerad tid för administration, så vill Collabodoc skapa en mänskligare vård.

I början på 2020 lanserades dessutom våra nyaste produkter: Collabodoc Sjukskrivning, Collabodoc Digital kontakt och fler spännande nyheter är på gång på Collabodoc...

Kom gärna till oss i monter D03:19 så berättar vi mer!

Kontaktinformation

Telefon

+46 8 12826600

Adress

Ynglingagatan 16

113 47 Stockholm

Sverige

Representanter

Profilbild för Laura Sällberg

Laura Sällberg Utställare

Collabodoc AB

Profilbild för Staffan Bjessmo

Staffan Bjessmo Utställare

Collabodoc AB