Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Evondos AB

Evondos AB Utställare

D06:20

Presentation
Evondos är ett nordiskt serviceföretag inom hälso- och sjukvård som utvecklar, producerar och säljer marknadsledande produkter inom välfärdsteknologi. Evondos grundades 2008 i Salo, Finland och företagets bevisat effektiva läkemedelsrobotar används i över 200 nordiska kommuner. Dessa robotar har hittills delat ut över sex miljoner doser läkemedel till vårdtagare på ett säkert sätt.

Evondos ökar patientsäkerheten, reducerar behoven av rutinmässiga läkemedelsrelaterade hembesök, minskar kostnaderna och medför en följsamhet i medicineringen på över 99 procent. Tjänsten förenklar för vårdpersonalens schemaläggning och minskar arbetsbelastningen under dygnets mest hektiska timmar, samtidigt som vårdtagarna upplever en ökad självständighet.

Med sin gedigna kunskap och erfarenhet från över 200 införandeprojekt bistår även Evondos med utbildning, patienturval och stöttning under hela uppstartsprocessen. Evondos är en del av det nordeuropeiska tillväxtkapitalbolaget Verdane.

Kontaktinformation

Telefon

+4618500425

Adress

Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 34 A

751 83 Uppsala

Sverige

Representanter

Profilbild för Clarence Jacobson

Clarence Jacobson Utställare

Evondos AB

Ingela Dahlberg Utställare

Evondos AB

Profilbild för Staffan Håkansson

Staffan Håkansson Utställare

Evondos AB