Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för DXC Technology Sverige AB

DXC Technology Sverige AB Utställare

C01:08

Presentation
DXC Technology är världens största oberoende IT-tjänsteföretag och är sedan 1972 etablerade inom hälsosektorn i Skandinavien.
Vi stödjer våra kunder på deras digitala transformationsresor, förstärker deras kapacitet och hjälper dem att nyttja vår innovationskraft för att driva förändring. DXC är väl positionerade att hantera de unika faktorer som måste tas i beaktande vid leveranser inom hälso- och sjukvården.
Vår erfarenhet av hur man minimerar risken vid implementationer av nya kärnsystem samt genomföra förändringar av en organisation grundar sig på en historik av felfria leveranser i denna typ av miljöer till ett stort antal kunder globalt. Många av dessa kunder har strukturella och kulturella aspekter liknande dem vi har i Sverige. DXC har en mycket stor närvaro inom hälso- och sjukvårdssektorn i världen.

Kontaktinformation

Telefon

0708920580

Adress

Gustav III Boulevard 36

169 73 SOLNA

Sverige

Representanter

Profilbild för Johan Sjöquist

Johan Sjöquist Utställare

DXC Technology Sverige AB

Paula Ginsburg Utställare

DXC Technology Sverige AB