Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Min Doktor

Min Doktor Utställare

C04:21

Presentation
Min Doktors digitala vårdmöten utgör nya möjligheter för kvalitetsarbete och uppföljning, utöver att vårdprocessen och behandlaren effektiviseras. Vi driver utvecklingen av och kravställningen på digitala vårdmöten.

Min Doktor erbjuder kontakt med barnmorskor, dietister, fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterskor och specialistläkare genom en asynkron kommunikationsmodell. Med ett utförligt skriftligt anamnesupptag kan vi kostnadsfritt sortera patienterna till rätt vårdnivå och samtidigt ge läkaren ett strukturerat informationsunderlag före påbörjad konsultation. Tillsammans med behandlare och patienter utvecklar vi ständigt tjänsten mot fler besvärskategorier såsom kroniska sjukdomar, högt blodtryck och astma. Tack vare bredden av specialistläkare kan vi avlasta både vårdcentraler och sjukhus. 

Sedan hösten 2018 driver vi även fysiska drop-in-mottagningar på 21 platser i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Där finns sjuksköterskor som utför enklare primärvård, hälsokontroller och vaccinationer, och som vid behov av utredning, diagnos och behandling kontaktar våra behandlare i den digitala tjänsten.

Kontaktinformation

Telefon

+733 424 923

Adress

Norra Vallgatan 64 B

21122 Malmö

Sverige

Representanter

Petronella Warg Utställare

Min Doktor