Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Doctrin AB

Doctrin AB Utställare

C03:26

Presentation
Doctrin syfte är att radikalt förbättra hälso- och sjukvården genom att hjälpa vårdgivare att digitalisera patientresan. Vår plattform kopplar samman den digitala och fysiska vården och gör det möjligt för vårdgivare att samla in patientens sjukdomshistoria, prioritera, behandla och följa upp, smidigt och säkert, så att patienten får rätt vård i rätt tid. Med vår automatiska anamnes blir vårdkontakten bättre förberedd och vi frigör tid för både patient och vårdpersonal. Genom vårt kommunikationsverktyg skapas en ingång till vården, där olika professioner, specialiseringar och enheter kan samarbeta kring samma patientfall - en patientcentrerad vård på riktigt! 

Vår långsiktiga vision är en sjukvård utan barriärer.  Det innebär ett fullt integrerat vårdekosystem där såväl strukturella, geografiska som informatiska barriärer kan överbryggas med hjälp av intelligent digitalisering. 

Kontaktinformation

Telefon

+46724480777

Adress

St Eriksgatan 121D

11343 Stockholm

Sverige

Representanter

Helene Vinberg Utställare

Doctrin AB