Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Begripsam AB

Begripsam AB Utställare

C02:06

Presentation
Begripsam arbetar med att göra samhället mer tillgängligt. Framför allt arbetar vi med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter.

Vi forskar, utvecklar, gör användningstester, håller seminarier, föreläsningar, utbildningar samt leder workshops. Vi är också aktiva inom både svenskt och europeiskt standardiseringsarbete. Vi genomför regelbundet tester för att förbättra tillgängligheten för produkter och tjänster, webbplatser, appar, texter och liknande. Men även inom bemötande och fysisk tillgänglighet.

På Vitalismässan presenterar vi vår prototyp "God man i fickan" som vi tagit fram i samarbete med Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm..

Projektet finansieras av Vinnova och ingår i projektkavalkaden "Framtidens hjälpmedel är digitala".

Kontaktinformation

Adress

Hälsingegatan 45

113 31 Stockholm

Sverige

Representanter

Stefan Johansson Utställare

Begripsam AB