Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Cross Technology Solutions AB

Cross Technology Solutions AB Utställare

C01:42

Presentation
Cross Technology Solutions utvecklar eHälso-plattformen LifePod som följer patienter med kronisk sjukdom på distans. LifePod fungerar som beslutsstöd åt vårdgivaren som via en automatisk och unik prioriteringsfunktion visar vilka patienter som mår bra, vilka som behöver observeras och vilka som är i behov av en akut åtgärd.

Samtidigt ger LifePod patienter en individanpassad applikation för att rapportera medicinska och livsstilsrelaterade värden till vårdgivaren. Det är ett konkret verktyg för patienten som ger feedback, kontinuerlig vägledning och ökar kliniskt bevisat patientens egenansvar och förbättrar hanteringen av riskfaktorerna.

LifePod monitorerar stora patientgrupper där patienterna använder skräddarsydda supportapplikationer och sensorer för insamling av data. Plattformen anpassas för multisjuka patienter där olika sjukdomstillstånd hanteras i ett och samma användargränssnitt. Med hjälp av metoder för AI (artificiell intelligens), machine learning och big data finns det nästan inga begränsningar för hur smart systemet kan göras.

Cross Technology Solutions driver aktivt paradigmskiftet från reaktiv till proaktiv vård - från kalenderbaserad till behovsanpassad vård med individens behov i centrum.

LifePod används i vården för följande sjukdomstillstånd:
LifePod Hjärtsvikt
LifePod KOL
LifePod LVAD (patienter med mekanisk hjärtpump samt hjärttransplanterade patienter)
LifePod Njursvikt
LifePod Arytmi
LifePod Handkirurgi
LifePod Benartär
LifePod Levercirros (under utveckling)
LifePod Aortadissektion (under utveckling)

Det finns i princip inga begränsningar för vilka sjukdomstillstånd och patientpopulationer som kan monitoreras med LifePod, vi anpassar utformningen efter kundens behov och önskemål.

Läs mer på: www.cross-solutions.com

Kontaktinformation

Telefon

+46 0701 480418

Adress

Åldermansgatan 10

227 64 Lund

Sverige

Representanter

Profilbild för Cathrin Jung

Cathrin Jung Utställare

Communications Manager
Cross Technology Solutions AB

Profilbild för Dag Westberg

Dag Westberg Utställare

Cross Technology Solutions AB

Profilbild för Maria Juul

Maria Juul Utställare

Projektledare
Cross Technology Solutions AB

Profilbild för Matilda Landgren

Matilda Landgren Utställare

Cross Technology Solutions AB

Profilbild för Thomas Bergqwist

Thomas Bergqwist Utställare

Cross Technology Solutions AB