Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

Programpunkter

Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du favoritmarkera de seminarier som du tycker verkar särskilt intressanta, lägga till dem i din kalender för att skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare.

För programmet på lördagen 19 november samt till miniseminarierna krävs ingen biljett. För att få upp programmet på lördagen sortera på datum. För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Att förstå statsförvaltningens grundläggande värden

Anna-Sara Lind, Jenny Ehnberg, Patrik Åkesson
Torsdag 17 november 2016 13:00 - 13:30 Stora scen
Uppsala universitet

How Feminist Curiosity makes Us Smarter about Militarization's Threats to Human Rights

Cynthia Enloe, Professor of Political Science at Clark University
Torsdag 17 november 2016 12:30 - 13:00 Lilla Scen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Facket - en mansvärld i förändring?

Marie Ende, Union to Union, Elin Gustavsson Fagerlund, Elektrikerförbundet, Johan Sjöström, förtroendevald, Byggnads, Nathalie Lucasson, Union to Union
Torsdag 17 november 2016 12:30 - 13:00 Stora Scen
Mänskliga rättigheter i praktiken, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Union to Union och Elektrikerförbundet

Barnkonventionen som ett verktyg för en bättre skola

Madeleine Liwell Jeppsson, förstelärare, Simrishamns kommun, Marie Hugander Juhlin, UNICEF Sverige, Marie Lundin, administrativ chef Simrishamns kommun.
Torsdag 17 november 2016 12:00 - 12:30 Stora scen
UNICEF Sverige

Gör en jämlikhetsanalys med Huddinge

Marcel Moritz, Sari Römpötti
Torsdag 17 november 2016 11:30 - 12:00 Stora scen
Huddinge kommun

02. Economic, social and cultural rights – what do they mean?

Maria Green, Raoul Wallenberg Institute, Rebecka Jalvemyr, Fian
Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 High Live 1
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Mänskliga Rättighetsdagarna

03. Hälsa är inte för alla i den svenska modellen

Eliot Wieslander
Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 High Live 2
Mänskliga rättigheter i praktiken, Läkare i Världen

04. Delaktighet oavsett funktionsförmåga

Hans Andersson, Johanna Gustafsson
Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 High Live 3
Mänskliga rättigheter i praktiken, Arvsfonden

05. Hur starkt är det svenska skyddet mot barnäktenskap?

, Sofia Sjöö, Migrationsverket, Göran Lind, Örebro universitet, Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet, Mariam Taheri, Glöm aldrig Pela och Fadime, GAPF, Sara Bäckström RFSU
Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 High Live 4
Mänskliga rättigheter i praktiken, Svenska FN-förbundet

Lund och Mänskliga rättigheter

Elin Gustafsson Kommunalråd (Lunds kommun), Petra Flaum Hållbarhetsstrateg (Baseline Consulting), Monika Brundin Danielsson (IM)
Torsdag 17 november 2016 11:00 - 11:30 Lilla Scen
Mänskliga rättigheter i praktiken, Finsam Lund och Lunds kommun

06. Romska rättigheter – i praktiken

Mujo Halilovic, Thereza Eriksson
Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 Live 1
Mänskliga rättigheter i praktiken, Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad

07. Human Right Cities and Regions- What´s their characteristics

Martha F Davis, Professor, Northeastern University School of Law, Anna Jacobsson, Strategist, Region Västra Götaland, Anna Lindström, Senior Adviser, SKL, Annika Jyrwall Åkerberg, Legal Adviser, Civil Rights Defenders, Thomas Gammeltoft-Hansen, Research Director, RWI, Emily Hanna, Programme Officer, RWI
Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 Live 2
Mänskliga rättigheter i praktiken, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Raoul Wallenberg Institutet för Mänskliga Rättigheter och Humanitär Rätt (RWI)

08. Våga prata om psykisk ohälsa i arbetslivet!

Johanna Wester, Louise Kimby, Madelene Wennberg, Kerstin Selén, Malin Jensen , Palle storm
Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 Live 3
Mänskliga rättigheter i praktiken, Sensus studieförbund, Riksförbundet Hjärnkoll, Nationell samverkan för Psykisk hälsa (NSPH), projektet "Din rätt"

09. Ageism/Ålderism: människorättskränkningarna vi inte ser

Lisbeth Segerlund, Göteborgs universitet, Roland Kadefors, Göteborgs universitet, Rune Kjernald, SPF Seniorerna, Susanne Iwarsson, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Susanne Rolfner Suvanto, Regeringskansliet
Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 Live 4+5
Mänskliga rättigheter i praktiken, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

10. Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!

Andrea Bondesson, jurist, Lars Lindberg, projektledare Från snack till verkstad, Handikappförbunden, Paul Lappalainen, projektledare Med lagen som verktyg, Independent Living Institute
Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 Live 6+7
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Projeket Med lagen som verktyg (Independent Living Institute) och projektet Från snack till verkstad (Handikappförbunden)

11. The Ruggie Principles and Economic and Social Rights

Pål Wrange, Radu Mares, Sandra Atler
Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 Live 8
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ)

Stoppa könsstympning - Låt flickor växa upp hela!

Martina Hibell
Torsdag 17 november 2016 11:00 - 11:30 Stora scen
Barnfonden

01. Opening ceremony

Josette Bushell Mingo, Riksteaterns Tyst Teater , Anna Wigenmark, Föreningen Ordfront, Issa Touma, photografer and gallerist Gävle/Aleppo, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Major City of Malmö, Ola Björgell, Region Skåne
Torsdag 17 november 2016 09:30 - 10:30 High Live 1
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Mänskliga Rättighetsdagarna