Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

51. Vem tar ansvar för individens rätt att inte diskrimineras? Har passerat

Fredag 18 november 2016 09:00 - 10:00 Live 8

Moderator: Hanna Gerdes
Paneldeltagare: Lars Lindberg, Med lagen som verktyg, Handikappförbunden, Lena Svenaeus, Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet , Pranvera Bahtiri, Byrån mot diskriminering i Östergötland, Representant från Riksorganisationen för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken

Vems roll är det att, bortom aktiva åtgärder och tillsyn, ta tillvara på individens rätt att inte bli diskriminerad? Vem eller vilka har den kapaciteten? Vilka följder får det för enskilda individer när möjligheten att söka upprättelse i domstol är, i praktiken, omöjlig för de flesta? Ett panelsamtal mellan experter och civilsamhällsrepresentanter om hur vi bedriver ett effektivt arbete mot diskriminering och slår vakt om individens rätt.

Arrangör

Riksorganisationen för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB)

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Form

Paneldebatt

Nivå

Kräver vissa förkunskaper

Kräver biljett

Ja

Föreläsare

Hanna Gerdes Moderator

Lars Lindberg, Med lagen som verktyg, Handikappförbunden Paneldeltagare

Lena Svenaeus, Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet Paneldeltagare

Pranvera Bahtiri, Byrån mot diskriminering i Östergötland Paneldeltagare

Representant från Riksorganisationen för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer Paneldeltagare