Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

28. Med lagen som verktyg Har passerat

Torsdag 17 november 2016 15:00 - 16:00 Live 3

Moderator: Hanna Gerdes
Paneldeltagare: Eva Nikell, Diskrimineringsombudsmannen, Jenny Mörk, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, J. Seipel, Malmö mot Diskriminering, Stefan Hjelm, Sensus studieförbund

Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken

För att stödja civilsamhällets arbete mot diskriminering bjuder vi in till denna programpunkt där vi kort informerar om hur Diskrimineringsombudsmannen och lokala antidiskrimineringsbyråer arbetar. Även praktiska tips om hur diskrimineringslagen kan användas som verktyg i arbetet mot diskriminering.

Arrangör

Sensus studieförbund, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, Malmö mot Diskriminering, Diskrimineringsombudsmannen

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Form

Föreläsning

Nivå

Grund

Kräver biljett

Ja

Föreläsare

Hanna Gerdes Moderator

Eva Nikell, Diskrimineringsombudsmannen Paneldeltagare

utredare på utvecklingsenheten, Diskrimineringsombudsmannen

Jenny Mörk, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg Paneldeltagare

projektansvarig, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

J. Seipel, Malmö mot Diskriminering Paneldeltagare

utbildningsansvarig, Malmö mot Diskriminering

Stefan Hjelm, Sensus studieförbund Paneldeltagare

verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund