Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

Finns det glastak även i himlen? Har passerat

Torsdag 17 november 2016 14:00 - 14:30 Lilla scen

Paneldeltagare: Hanna Gerdes, folkrättsjurist , Nazdar Sadiq, Yezidiska Kvinnoförbundet, Nicme Ilia, Syrianska kvinnoförbundet, Noor Maaki, Islamiska Shiasamfundet

Ett samtal om jämställdhet, systerskap och maktstrukturer inom trossamfunden med deltagare från "Delaktig stark och synlig" ett mentorskapsprogram för kvinnor i trossamfund. 

Arrangör

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Föreläsare

Hanna Gerdes, folkrättsjurist Paneldeltagare

MR-jurist och processledare i projektet Delaktig, stark och synlig – mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden

Nazdar Sadiq, Yezidiska Kvinnoförbundet Paneldeltagare

Nicme Ilia, Syrianska kvinnoförbundet Paneldeltagare

Noor Maaki, Islamiska Shiasamfundet Paneldeltagare