Huvudbild för Tylösandsseminariet

Programpunkter

Programmet är ett levande material. Ändringar kan göras och nya punkter kan tillkomma. 

Klicka i rutan för att se respektive blocks innehåll. I sökrutan kan du fritextsöka efter både innehåll och föreläsare.

Tisdag 6/9

Kongresshallen

Profilbild för – BLOCK 1: INLEDNING MED NULÄGESCHECK –

Tis 09:59 - 10:00

– BLOCK 1: INLEDNING MED NULÄGESCHECK –

Profilbild för Seminariet öppnas av MHF:s förbundsordförande

Tis 10:00 - 10:10

Seminariet öppnas av MHF:s förbundsordförande

Profilbild för Moderator presenteras

Tis 10:10 - 10:15

Moderator presenteras

Profilbild för Collaboration and personal responsibility. Road safety in an international context

Tis 10:15 - 10:35

Collaboration and personal responsibility. Road safety in an international context

Profilbild för Trafiksäkerhet i en svensk kontext

Tis 10:35 - 10:50

Trafiksäkerhet i en svensk kontext

Profilbild för Nulägescheck av målen för 2030 – hur ligger Sverige till?

Tis 10:50 - 11:00

Nulägescheck av målen för 2030 – hur ligger Sverige till?

Profilbild för Generaldirektören för Trafikverket

Tis 11:00 - 11:10

Generaldirektören för Trafikverket

Profilbild för Nulägescheck av målen för 2030 – hur ligger Norge till?

Tis 11:10 - 11:20

Nulägescheck av målen för 2030 – hur ligger Norge till?

Profilbild för Vegdirektøren för Statens Vegvesen

Tis 11:20 - 11:30

Vegdirektøren för Statens Vegvesen

Profilbild för Interaktion, filmade inslag

Tis 11:30 - 11:40

Interaktion, filmade inslag

Profilbild för Politiker – 5 snabba frågor (1)

Tis 11:40 - 11:45

Politiker – 5 snabba frågor (1)

Profilbild för Lunch tisdag

Tis 11:45 - 12:54

Lunch tisdag

Profilbild för – BLOCK 2: BROTT PÅ VÄG –

Tis 12:54 - 12:55

– BLOCK 2: BROTT PÅ VÄG –

Profilbild för Brott på väg – trafikmiljön som ingång till annan brottslighet?

Tis 12:55 - 13:10

Brott på väg – trafikmiljön som ingång till annan brottslighet?

Profilbild för Trafiksäkerhet ur ett lokalpolisområdes perspektiv

Tis 13:10 - 13:25

Trafiksäkerhet ur ett lokalpolisområdes perspektiv

Profilbild för Hur påverkar det svenska rättssystemet trafiksäkerheten?

Tis 13:25 - 13:45

Hur påverkar det svenska rättssystemet trafiksäkerheten?

Profilbild för Interaktion, filmade inslag

Tis 13:45 - 13:55

Interaktion, filmade inslag

Profilbild för Rikspolischefen

Tis 13:55 - 14:05

Rikspolischefen

Profilbild för Politiker – 5 snabba frågor (2)

Tis 14:05 - 14:10

Politiker – 5 snabba frågor (2)

Profilbild för Förflyttning till parallella spår

Tis 14:10 - 14:24

Förflyttning till parallella spår

Profilbild för – BLOCK 3: VAD ÄR NYTT – FORSKNING, INNOVATION OCH TEKNIK

Tis 14:24 - 14:25

– BLOCK 3: VAD ÄR NYTT – FORSKNING, INNOVATION OCH TEKNIK

Profilbild för Politiker – 5 snabba frågor (3)

Tis 14:25 - 14:30

Politiker – 5 snabba frågor (3)

Profilbild för Innovation främjar trafiksäkerhet

Tis 14:30 - 14:40

Innovation främjar trafiksäkerhet

Profilbild för I vilken hastighet kommer vi att kunna röra oss i vägtrafiken på ett säkert sätt i framtiden?

Tis 14:40 - 15:00

I vilken hastighet kommer vi att kunna röra oss i vägtrafiken på ett säkert sätt i framtiden?

Profilbild för Geofencing i praktiken, samarbeid Bærum kommune og Statens vegvesen

Tis 15:00 - 15:10

Geofencing i praktiken, samarbeid Bærum kommune og Statens vegvesen

Profilbild för Generaldirektören för VTI

Tis 15:10 - 15:20

Generaldirektören för VTI

Profilbild för Politiker – 5 snabba frågor (4)

Tis 15:20 - 15:25

Politiker – 5 snabba frågor (4)

Profilbild för Interaktion, filmade inslag

Tis 15:25 - 15:35

Interaktion, filmade inslag

Profilbild för Fika med förlyttning till Kongresshallen

Tis 15:35 - 16:05

Fika med förlyttning till Kongresshallen

Profilbild för Hur, var och när skadas fotgängare och cyklister allvarligt i trafiken?

Tis 16:15 - 16:30

Hur, var och när skadas fotgängare och cyklister allvarligt i trafiken?

Profilbild för Samhällskostnader för personskador bland gående och cyklister

Tis 16:30 - 16:45

Samhällskostnader för personskador bland gående och cyklister

Profilbild för Prognoser, åtgärder och resurser vid ökad cykling

Tis 16:45 - 17:00

Prognoser, åtgärder och resurser vid ökad cykling

Profilbild för Politiker – 5 snabba frågor (5)

Tis 17:00 - 17:05

Politiker – 5 snabba frågor (5)

Profilbild för Generaldirektören för Transportstyrelsen

Tis 17:05 - 17:15

Generaldirektören för Transportstyrelsen

Profilbild för Interaktion, filmade inslag

Tis 17:15 - 17:20

Interaktion, filmade inslag

Profilbild för Vi knyter ihop dagen

Tis 17:20 - 17:30

Vi knyter ihop dagen

Onsdag 7/9

Kongresshallen

Profilbild för – BLOCK 5: DITT OCH MITT ANSVAR – BETEENDE, INFORMATION OCH KUNSKAP

Ons 08:34 - 08:35

– BLOCK 5: DITT OCH MITT ANSVAR – BETEENDE, INFORMATION OCH KUNSKAP

Profilbild för Beteendepåverkande insatser – Trafikverket verkar för att stärka kommuners förmåga

Ons 08:35 - 08:50

Beteendepåverkande insatser – Trafikverket verkar för att stärka kommuners förmåga

Profilbild för Trafikutbildningens roll

Ons 08:50 - 09:05

Trafikutbildningens roll

Profilbild för Forebyggning av ungdomsulykker

Ons 09:05 - 09:20

Forebyggning av ungdomsulykker

Profilbild för Fika

Ons 09:30 - 09:59

Fika

Profilbild för – BLOCK 6: FARTEN I TOPP – FORTSATT HASTIGHETSFOKUS

Ons 09:59 - 10:00

– BLOCK 6: FARTEN I TOPP – FORTSATT HASTIGHETSFOKUS

Profilbild för Uppföljning av yrkestrafikens hastighetsefterlevnad

Ons 10:00 - 10:15

Uppföljning av yrkestrafikens hastighetsefterlevnad

Profilbild för SMC:s arbete för ökad förståelse för hastighetens betydelse

Ons 10:15 - 10:30

SMC:s arbete för ökad förståelse för hastighetens betydelse

Profilbild för DB Schenkers färdplan för hållbara hastigheter

Ons 10:30 - 10:45

DB Schenkers färdplan för hållbara hastigheter

Profilbild för Politiker – 5 snabba frågor (6)

Ons 10:45 - 10:50

Politiker – 5 snabba frågor (6)

Profilbild för Interaktion, filmade inslag

Ons 10:50 - 11:00

Interaktion, filmade inslag

Profilbild för Förflyttning till parallella spår

Ons 11:00 - 11:09

Förflyttning till parallella spår

Profilbild för – BLOCK 7: MOT 2030 – HÅLLBARHET KOPPLAT TILL TRAFIKSÄKERHET

Ons 11:09 - 11:10

– BLOCK 7: MOT 2030 – HÅLLBARHET KOPPLAT TILL TRAFIKSÄKERHET

Profilbild för Agenda 2030 målen och hur de kopplar till trafiksäkerhet

Ons 11:10 - 11:25

Agenda 2030 målen och hur de kopplar till trafiksäkerhet

Profilbild för Värdekedjor i dödsolyckor inom vägtrafiken

Ons 11:25 - 11:40

Värdekedjor i dödsolyckor inom vägtrafiken

Profilbild för Utmaningen: Cykel- och fallolyckor - vad behövs för att nå etappmålet 2030 för cyklister och gående?

Ons 11:40 - 11:55

Utmaningen: Cykel- och fallolyckor - vad behövs för att nå etappmålet 2030 för cyklister och gående?

Profilbild för Politiker – 5 snabba frågor (7)

Ons 11:55 - 12:00

Politiker – 5 snabba frågor (7)

Profilbild för Interaktion, filmade inslag

Ons 12:00 - 12:10

Interaktion, filmade inslag

Profilbild för Lunch onsdag

Ons 12:10 - 13:09

Lunch onsdag

Profilbild för – BLOCK 8: INFRASTRUKTURMINISTERN

Ons 13:09 - 13:10

– BLOCK 8: INFRASTRUKTURMINISTERN

Profilbild för Infrastrukturministern

Ons 13:10 - 13:30

Infrastrukturministern

Profilbild för Interaktion

Ons 13:30 - 13:45

Interaktion

Profilbild för – BLOCK 9: BORT MED STUPRÖREN – SAMVERKAN MOT NOLLVISIONEN

Ons 13:54 - 13:55

– BLOCK 9: BORT MED STUPRÖREN – SAMVERKAN MOT NOLLVISIONEN

Profilbild för Politiker – 5 snabba frågor (8)

Ons 13:55 - 14:00

Politiker – 5 snabba frågor (8)

Profilbild för Drepte og hardt skadde på norska veier halvert siden 2000

Ons 14:00 - 14:15

Drepte og hardt skadde på norska veier halvert siden 2000

Profilbild för Natjonal tilltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Ons 14:15 - 14:30

Natjonal tilltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Profilbild för Aktionsplan för säker vägtrafik - en del av en bred samverkan

Ons 14:30 - 14:45

Aktionsplan för säker vägtrafik - en del av en bred samverkan

Profilbild för Avslutning – Tack för i år!

Ons 14:45 - 14:55

Avslutning – Tack för i år!