Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Utställare

StigandeFallande

Ibn Rushd Studieförbund Utställare

40 Huvudarrangör

Trossamfundet Svenska kyrkan Utställare

57 Huvudarrangör

Diakonia/ Equmeniakyrkan Utställare

58 Huvudarrangör

Clowner utan gränser Utställare

80 Fredstorget

CONCORD Utställare

83 Fredstorget

Globalportalen Utställare

82 Fredstorget

Kristna Fredsrörelsen Utställare

77 Fredstorget

Operation 1325 Utställare

76 Fredstorget

Göteborgs universitet Utställare

41 Huvudarrangör