Huvudbild för Kunskapsveckan

Programpunkter

Här listas programmet för dagarna

StigandeFallande
Profilbild för Mathematical learning, spatial reasoning and cognitive training.
Profilbild för Samhällets digitalisering: Hur digitaliseringen påverkar oss och vad vi kan göra åt saken
Profilbild för Kreativ matematik: Evidens från ögonrörelser och hjärnavbildning
Profilbild för Skärmtid och spel – när blir det problematiskt? Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.
Profilbild för Berättande som pedagogiskt redskap i undervisningen
Profilbild för La littérature française en traduction et dans la classe : de la bd aux classiques
Profilbild för Källkritik: värderingar, fakta och bevisbörda
Profilbild för Matematik med dynamiskt mindset
Profilbild för GIS och exkursioner inom geografiundervisningen
Profilbild för Psykisk hälsa före-under-efter pandemin. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.
Profilbild för Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?
Profilbild för Grundläggande litteracitetsutveckling hos vuxna andrapråksinlärare
Profilbild för Epidemiernas historia

Epidemiernas historia

Per Axelsson, Anneli Ivarsson
Onsdag 3 november 2021 13:00 - 14:00 1 Gemensam avslutning
Avslutning: Per Axelsson

Profilbild för Din Kemi – ett nytt digitalt läromedel för högstadiet/Säkerhet i skolans kemi- och NO-undervisning
Profilbild för Bevisa att giftiga ämnen skadar hälsan – hur svårt kan det va?
Profilbild för Samtidskonst som läranderesurs / Visning och kreativ inspirationsworkshop
Profilbild för Testbaserat lärande: evidens från beteende- och neurovetenskapliga studier
Profilbild för Digitala läromedel – möjligheter och didaktiska vägval
Profilbild för Workshop opens

Workshop opens

Bert Jonsson
Tisdag 2 november 2021 12:45 - 13:00 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap
Kognitiv pedagogisk neurovetenskap