Huvudbild för Kunskapsveckan

Programpunkter

Här listas programmet för dagarna

Profilbild för Utbilda sig för dataspelsindustrin: För vem och hur?/Snacka går ju, men förstår robotarna vad jag säger?
Profilbild för ¿Cómo se dice hen en español?

¿Cómo se dice hen en español?

Elena Lindholm
Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Språk
Språk

Profilbild för La littérature française en traduction et dans la classe : de la bd aux classiques
Profilbild för Zwei Vorträge:  "Über einen kleinen Stern und seine große Wirkung" und  "Was ist los in Deutschland?"
Profilbild för Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT) – samverkan med helhetssyn på barn och unga. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.
Profilbild för Panel discussion: Challenges with cognitive and educational neuroscience research - Moderator: Professor Håkan Fischer
Profilbild för Inlärningsstrategier: En översikt

Inlärningsstrategier: En översikt

Bert Jonsson
Onsdag 3 november 2021 08:15 - 08:30 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap
Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Profilbild för Testbaserat lärande: evidens från beteende- och neurovetenskapliga studier
Profilbild för Svampar – från mikroorganism till världens största individ!/Artmångfald – negativa och positiva trender!
Profilbild för Undervisning om och genom matematisk problemlösning
Profilbild för Samhällets digitalisering: Hur digitaliseringen påverkar oss och vad vi kan göra åt saken
Profilbild för Berättande som pedagogiskt redskap i undervisningen
Profilbild för Offentlighet och sekretess i förskola och skola
Profilbild för Kreativ matematik: Evidens från ögonrörelser och hjärnavbildning
Profilbild för Din Kemi – ett nytt digitalt läromedel för högstadiet/Säkerhet i skolans kemi- och NO-undervisning
Profilbild för Att lära sig programmera - så mycket mer än syntax
Profilbild för Matematik med dynamiskt mindset
Profilbild för GIS och exkursioner inom geografiundervisningen
Profilbild för Bedömningsplanering – Hur du planerar dina bedömningssituationer för att mäta rätt kunskap och inte låta proven styra undervisningen