Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Föreläsare