Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

StigandeFallande

100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

Måndag 14:00 - 15:00
Jämställdhetsmyndigheten

Profilbild för 10 years of Arab Spring: Justice and Democracy in the Maghreb?
Profilbild för A Glocal Outlook on Human Rights

A Glocal Outlook on Human Rights

Local Government officials from southern Africa and Sweden
Tisdag 09:30 - 10:30
ICLD

Aktivism som demokratiskola? Ungas engagemang för förändring

Alexander Edqvist, Blerta Hoti, Fatema Vanat , Malla Ljungman
Måndag 11:00 - 12:00
KFUM Sverige

Artificiell intelligens utan diskriminering

Christina Jönsson, Ragnar Andersson
Måndag 15:30 - 16:30
Diskrimineringsombudsmannen

Profilbild för Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Johanna Westeson, Hanin Shakrah, Hanna Thessen, Rami Al-Khamisi
Tisdag 13:00 - 14:00
Amnesty International, Sverige

Bistånd i en ny tid

Tisdag 12:30 - 13:30
Diakonia, Mänskliga Rättighetsdagarna

Profilbild för Democracy for all? Are children with disabilities included?

Democracy for all? Are children with disabilities included?

Maj-Inger Klingvall, Ntobuah Julius Mvenyi, Tiina Nummi–Södergren, Cecilia Ruthström-Ruin, Dr. Josephine Sundqvist, Kristin Kamrén Lundström, Victoria Valverde
Måndag 11:00 - 12:00
Läkarmissionen - LM International in cooperation with Extraordinary

Profilbild för Demokrati för alla

Demokrati för alla

Isabella Olsson, Carin Jämtin, Josephine Sundqvist, Nils Arne Kastberg, Ntobuah Julius Mvenyi, Sayam Chortip, Tommy Mathiasson
Tisdag 14:00 - 15:00
Läkarmissionen - LM International och Extraordinary

Demokrati i pandemins kölvatten

Måndag 10:30 - 11:30
Länsstyrelsen Västra Götaland

Profilbild för Demokrati, moralisk jämlikhet och inkludering

Demokratins krympande utrymme för civilsamhället

Tisdag 10:30 - 11:30
Antidiskrimineringsbyrån Väst och Ibn Rushd.

Profilbild för Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Pia Emanuelsson, Alireza Ghanbar Alipour, Anne Lönnermark, Britta Brus, Malin Andrén, Tord Hansson
Tisdag 14:30 - 15:30
Funktionsrätt Göteborg - funktionshinderföreningar i samverkan

Demokratiska samtal på gränsen

Nisha Besara, Erik Amnå, Maria Graner
Tisdag 11:00 - 12:00
Folkbildningsrådet

Demokrati + trygghetssystem = sant?

Ola Linder, Jessica Smaaland, Mari Siilsalu
Måndag 12:30 - 13:30
Independent Living Institute

Profilbild för Det politiska samtalet