Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Här kan du ta del av de seminarier som filmades på Globala scenen under Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på seminariets titel eller Mer information för att läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet. Tryck sedan på Checka in för att titta på seminariet. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, ämnestaggar, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

StigandeFallande
Profilbild för 100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

Anna Collins Falk, Aida Badeli, Line Säll, Simona Mohamsson, Tomas Agnemo
Måndag 6 december 2021 14:00 - 15:00 Kongresshallen
Jämställdhetsmyndigheten, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 10 years of Arab Spring: Justice and Democracy in the Maghreb?

Afghanistan – vad händer med freden & kvinnors organisering?

Anna Ek
Måndag 6 december 2021 11:30 - 12:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Profilbild för Aktion mot Diskriminering!

Aktion mot Diskriminering!

Fatima farhan naji Aredi, Sara Duarte, Vivianne Ye
Tisdag 7 december 2021 09:00 - 09:30 Lilla scenen
Malmö mot Diskriminering

Profilbild för Aktivism som demokratiskola? Ungas engagemang för förändring
Profilbild för Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Johanna Westeson, Hanin Shakrah, Miran Kakaee
Tisdag 7 december 2021 13:00 - 14:00 G3
Amnesty International, Sverige, Teckenspråkstolkas

Att slå följe för demokratin i Palestina, Israel & Mexiko

Julia Carlbäcker, Kerstin Jonsson, Sandra Eriksson
Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:00 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen och Ekumeniska Följeslagarprogrammet

Profilbild för Autocratization gone viral

Autocratization gone viral

Staffan I Lindberg
Tisdag 7 december 2021 17:00 - 17:45 Kongresshallen
Variety of Democracy Institute, University of Gothenburg & Swedish Forum for Human Rights, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Barnets rättigheter och möjligheter till inflytande

Barnets rättigheter och möjligheter till inflytande

Peter Ekman, Thomas Jonsland, Ulrika Kvarnström
Tisdag 7 december 2021 12:30 - 13:30 G4
Svenska kyrkan, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Barn får chansen att göra sina röster hörda - men är det någon som lyssnar?
Profilbild för Barn och ungas demokratiska utrymme

Barn och ungas demokratiska utrymme

Mayson Joacimsbarn Persson, Birgitta Johansson, Emma Broberg, Jêran Rostam, Karin Ödquist Drackner, Lotta Schneider, Markus Karlén, Sogend Barzani
Måndag 6 december 2021 14:30 - 15:30 R24-25
Röda Korsets Ungdomsförbund, Rädda Barnens Ungdomsförbund, RFSL Ungdom, Sveriges Ungdomsråd, Ensamkommandes Förbund, Youth 2030, LSU, Teckenspråkstolkas

Barnrättsplan och barnbokslut i Göteborg

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:00 Lilla scenen
Göteborgs Stad , Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Berättelse om människorna bakom rösträttsrörelsen i tidiga 1900-talets Göteborg.
Profilbild för Bistånd i en ny tid

Bistånd i en ny tid

Mats Hårsmar, Carin Jämtin, Helena Storckenfeldt, Janet Vähämäki, Janine Alm Ericson, Lena Ingelstam
Tisdag 7 december 2021 12:30 - 13:30 Kongresshallen
Diakonia, Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas

Profilbild för De hör, men lyssnar inte - placerade barn i tvångsvård
Profilbild för Democracy for all? Are children with disabilities included?

Democracy for all? Are children with disabilities included?

Tiina Nummi–Södergren, Cecilia Ruthström-Ruin, Dr. Josephine Sundqvist, Kristin Kamrén Lundström, Ntobuah Julius Mvenyi
Måndag 6 december 2021 11:00 - 12:00 G1
Läkarmissionen - LM International in cooperation with Extraordinary, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Demokrati för alla

Demokrati för alla

Isabella Olsson, Carin Jämtin, Dr. Josephine Sundqvist, Kristin Kamrén Lundström, Nils-Arne Kastberg, Ntobuah Julius Mvenyi, Sayam Chortip, Tommy Mattiasson
Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 G1
Läkarmissionen - LM International och Extraordinary, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Demokrati i Israel och Palestina - vad kan vi bidra med?

Karin Hallin, Anna Svalander, Michael Schulz
Måndag 6 december 2021 15:30 - 16:00 Globala scenen
Studieförbundet Bilda, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Demokrati i pandemins kölvatten

Demokrati i pandemins kölvatten

Lena Ulrika Rudeke, Annika Lindström, Christer Mattsson, Jesper Eneroth, Jonas Trolle, Lisa Pedersen, Saga Khaghani
Måndag 6 december 2021 10:30 - 11:30 G4
Länsstyrelsen Västra Götaland, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Demokrati, moralisk jämlikhet och inkludering