Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Miniseminarier är kostnadsfria att besöka men registrering krävs, du kan registrera dig till det kostnadsfria programmet här.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

StigandeFallande

Who has a say? Public participation in climate change adaptation and disaster risk reduction initiatives

Karen Da Costa, Benedict Singleton, Marie Storrier-Aronsson, Nønne Schjærff Engelbrecht
Måndag 14:00 - 15:00 Globala scenen
School of global studies, Gothenburg University, Teckenspråkstolkas

Afghanistan – vad händer med freden & kvinnors organisering?

Måndag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Profilbild för Solidaritet och motståndskraft – om lokal organisering som bygger alternativ
Profilbild för Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i skolan!

Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i skolan!

Issis Melin
Tisdag 15:30 - 16:30 R22-23
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Hur skapar vi ett demokratiskt och jämlikt samhälle?

Rättighetsbaserat arbetssätt och demokrati

Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist
Tisdag 09:00 - 10:00 G4
SKR, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Hur säkerställer vi att unga blir och känner sig hörda?
Profilbild för Democracy for all? Are children with disabilities included?
Profilbild för "Vuxna vad gör dom?" Barns röster om rasism i skolan
Profilbild för Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Pia Emanuelsson, Anders Ziethén, Anne Lönnermark, Britta Brus, Malin Andrén, Tord Hansson
Tisdag 14:30 - 15:30 R2
Funktionsrätt Göteborg - funktionshinderföreningar i samverkan, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Från globala mål till regionala insatser

Från globala mål till regionala insatser

Anna Jacobson, Annika Lindström, Georg Andrén, Maria Franzén, Paulina Sarbinowska
Tisdag 14:00 - 15:00 R22-23
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 10 years of Arab Spring: Justice and Democracy in the Maghreb?
Profilbild för Ser vi samma sak? – Lägesbilder av segregation och brottslighet

Utesluts äldre från det offentliga samtalet?

Ingmar Skoog, Barbro Westerholm, Maria Solevid
Måndag 13:00 - 14:00 G1
Göteborg universitet

Profilbild för 100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

Anna Collins Falk, Aida Badeli, Line Säll, Simona Mohamsson, Tomas Agnemo
Måndag 14:00 - 15:00 Kongresshallen
Jämställdhetsmyndigheten, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog?

Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog?

Marcin de Kaminski, Martin Nihlgård, Mona Nechma, Cornelia Johansson
Måndag 10:30 - 11:30 J2
Sensus och Brottsofferjouren, Teckenspråkstolkas

Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke

Kristina Sehlin MacNeil, Alice Bah Kuhnke, Håkan Jonsson, Jenny Wik-Karlsson, Peter Johansson, Sara-Elvira Kuhmunen
Måndag 15:30 - 17:00 G2
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet och Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Profilbild för Vill vi ha fler visselblåsare?

Vill vi ha fler visselblåsare?

Birgitta Niklasson, Joakim Berndtsson, Anders Kompass, Hayaat Ibrahim, Jonas Attenius, Sven-Ove Hansson
Måndag 11:00 - 12:00 G3
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet