Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

Vad säger statistik om individers utsatthet?

Karolina Windell, , Lars Arrhenius, Emma Frans , Anders Ekholm, Thomas Hvitfeldt
Tisdag 14:30 - 15:30
Diskrimineringsombudsmannen, Teckenspråkstolkas

Att slå följe för demokratin i Palestina, Israel & Mexiko

Julia Carlbäcker, Följeslagare, Svenska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, Kerstin Jonsson, Fredsobservatör Kristna Fredsrörelsen, Sandra Eriksson, Kristna Fredsrörelsen
Tisdag 14:30 - 15:00 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen och Ekumeniska Följeslagarprogrammet

Barnrättsplan och barnbokslut i Göteborg

Tisdag 14:30 - 15:00 Lilla scenen
Göteborgs Stad , Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Rasism och ledarskap inom en organisation

Kitimbwa Sabuni
Tisdag 15:00 - 15:30 Lilla scenen
Länsstyrelsen Västra Götaland, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Digitalisering – möjligheter och farhågor?

Tisdag 15:30 - 16:30
Nätverket för människorättsbaserat arbete i Västra Götaland, Teckenspråkstolkas

Går det att bomba fram en demokrati?

Anna Ek, Jan Hallenberg, Lisa Hultman
Tisdag 15:30 - 16:30
Mänskliga Rättighetsdagarna och Föreningen Ordfront, Teckenspråkstolkas

Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i skolan!

Tisdag 15:30 - 16:30
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Western Sahara and Palestine: Democratic development without Human rights?
Profilbild för "Vuxna vad gör dom?" Barns röster om rasism i skolan
Profilbild för Extremism och arbetsskyddslagen

Extremism och arbetsskyddslagen

Daniel Poohl, Malin Fröjmark
Tisdag 16:00 - 17:00
Akademikerförbundet SSR, Teckenspråkstolkas

How to think of surveillance and AI in a democratic society?

Susanne Wigorts Yngvesson, David Lyon, Eric Stoddart
Tisdag 16:00 - 17:00
Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda, Teckenspråkstolkas

Myanmar: Militärkupp och brott mot de mänskliga rättigheterna

Mats Petersson, Annami Löfving, Helena Thorfinn, Helen Petersson-Buhtoo
Tisdag 16:00 - 17:00
Karen Swedish Community och Samhällsfakultet Göteborgs universitet

Profilbild för Power to the People - The Method of Community Organising

Power to the People - The Method of Community Organising

Anna Sanne Göransson, Henrik Frykberg
Tisdag 16:00 - 16:30 Lilla scenen
Göteborgs Stift, Teckenspråkstolkas

Autocratization gone viral

Tisdag 17:00 - 17:45
Variety of Democracy Institute, University of Gothenburg & Swedish Forum for Human Rights, Teckenspråkstolkas