Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Miniseminarier är kostnadsfria att besöka men registrering krävs, du kan registrera dig till det kostnadsfria programmet här.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

Profilbild för Ser vi samma sak? – Lägesbilder av segregation och brottslighet

Who has a say? Public participation in climate change adaptation and disaster risk reduction initiatives

Karen Da Costa, Benedict Singleton, Marie Storrier-Aronsson, Nønne Schjærff Engelbrecht
Måndag 14:00 - 15:00 Globala scenen
School of global studies, Gothenburg University, Teckenspråkstolkas

Profilbild för De hör, men lyssnar inte - placerade barn i tvångsvård
Profilbild för 100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

Anna Collins Falk, Aida Badeli, Line Säll, Simona Mohamsson, Tomas Agnemo
Måndag 14:00 - 15:00 Kongresshallen
Jämställdhetsmyndigheten, Teckenspråkstolkas

Profilbild för En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara

En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara

Birgitta Göransson, Ingrid Eckerman, Karin Fridell Anter, Solveig Freudenthal
Måndag 14:00 - 14:30 Lilla scenen
Projektet ”Den onödiga flyktingkrisen” i samarbete med Stöttepelaren och med stöd av Arena Idé, CSA och Etikkommissionen i Sverige

Profilbild för Vi behöver inte prata om fred i Sverige - eller?

Vi behöver inte prata om fred i Sverige - eller?

Måndag 14:00 - 15:00 R22-23
Life & Peace Institute

Hur kan demokratibiståndet bli bättre?

Birgitta Weibahr
Måndag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Sida, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Syns du inte, finns du inte

Syns du inte, finns du inte

Eliot Wieslander
Måndag 13:30 - 14:00 Lilla scenen
Läkare i Världen

Utesluts äldre från det offentliga samtalet?

Ingmar Skoog, Barbro Westerholm, Maria Solevid
Måndag 13:00 - 14:00 G1
Göteborg universitet

Profilbild för Facial recognition technology and its place in the public space

Facial recognition technology and its place in the public space

Brit Stakston, Dr. Matt Mahmoudi, Marcin de Kaminski
Måndag 13:00 - 14:00 G3
Amnesty International, Sverige, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Frihet i fara

Frihet i fara

Anna Wickman, Anna Sundström, Mats Wingborg
Måndag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Olof Palmes Internationella Center

Profilbild för Når brottsofferstödet fram till de mest utsatta?
Profilbild för Religion + demokrati = sant?

Religion + demokrati = sant?

Jenny Ehnberg, Elena Namli, Fredrika Gårdfelt, Malin Novén
Måndag 13:00 - 14:00 R2
Svenska kyrkan , Teckenspråkstolkas

Profilbild för Vem värnar framtidens rättigheter?

Vem värnar framtidens rättigheter?

Gabriella Thompson Graflund, Matilda Söderqvist, En grupp av tjejer och unga kvinnor
Måndag 13:00 - 14:00 R24-25
Tjejjouren Väst, Teckenspråkstolkas

Profilbild för  Varför är vuxna motståndare till barns och ungas inflytande? - tre perspektiv och verktyg för förändring
Profilbild för Demokrati + trygghetssystem = sant?

Demokrati + trygghetssystem = sant?

Jamie Bolling, Maria Johansson, Mari Siilsalu, Ola Linder, Paul Lappalainen
Måndag 12:30 - 13:30 G4
Independent Living Institute, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Vapenexport, demokrati och mänskliga rättigheter - går det ihop?

Vapenexport, demokrati och mänskliga rättigheter - går det ihop?

Rebecka Lindholm Schulz, Tilda Wendefors
Måndag 12:30 - 13:00 Globala scenen
Svenska Freds

Profilbild för Transrättigheter + jämställdhetsarbete = sant

Transrättigheter + jämställdhetsarbete = sant

Sandra Dahlén, Ulrika Westerlund
Måndag 12:30 - 13:30 J2
Inclusion Academy AB, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 10 years of Arab Spring: Justice and Democracy in the Maghreb?