Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Miniseminarier är kostnadsfria att besöka men registrering krävs, du kan registrera dig till det kostnadsfria programmet här.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

Profilbild för Bistånd i en ny tid

Bistånd i en ny tid

Camilla Hansen, Mats Hårsmar, Carin Jämtin, Helena Storckenfeldt, Janet Vähämäki, Lena Ingelstam
Tisdag 12:30 - 13:30 Kongresshallen
Diakonia, Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Hur kan fler komma till tals när samhället utformas?

Hur kan fler komma till tals när samhället utformas?

Diana Chafik, Emil Erdtman, Tor Gustafsson
Tisdag 12:30 - 13:00 Lilla scenen
Funktionsrätt Sverige/Rätt från början, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Samtalsträning: Klimat, demokrati och mänskliga rättigheter
Profilbild för Hudfärgens betydelse - kunskap och metoder för att skapa ett inkluderande arbetsliv
Profilbild för Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Johanna Westeson, Hanin Shakrah, Hanna Thessen, Miran Kakaee
Tisdag 13:00 - 14:00 G3
Amnesty International, Sverige, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Öppna klassrummen, för en inkluderande utbildning

Öppna klassrummen, för en inkluderande utbildning

Martina Orsander, Rebekah Krebs
Tisdag 13:00 - 13:30 Globala scenen
MyRight och Rädda barnen , Teckenspråkstolkas

Profilbild för Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Isak Reichel, Kristina Patring, Mattias Falk
Tisdag 13:00 - 14:00 H2
Myndigheten för stöd till trossamfund

Profilbild för Trans, idrott och demokrati

Trans, idrott och demokrati

Mathilda Piehl, Sofia B. Karlsson, Vix Herjeryd, Fredrik Carlson
Tisdag 13:00 - 14:00 R2
Västra Götalandsregionen, RFSL och Riksidrottsförbundet, Teckenspråkstolkas

Profilbild för MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst
Profilbild för Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Elle Eriksson, Johannes Rimpi Heinonen, Therese Labba, Ylva Holmberg
Tisdag 13:30 - 14:00 Lilla scenen
Sametinget, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Hoten mot civilsamhället och feministiska strategier

Hoten mot civilsamhället och feministiska strategier

Malin Nilsson, Måns Molander, Lina Hjärtström
Tisdag 14:00 - 15:00 G2
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Ulf Johansson Dahre, Dennis Kronholm, Hanna Aili, Nina Tojzner
Tisdag 14:00 - 15:00 G4
Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda, Teckenspråkstolkas

Hur kan vi skydda demokratin mot populism?

Anders L Pettersson, Joakim Nergelius, Stellan Gärde
Tisdag 14:00 - 15:00 Kongresshallen
Civil Rights Defenders & Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Profilbild för Hur mår demokratin i Göteborg?

Hur mår demokratin i Göteborg?

Maria Solevid
Tisdag 14:00 - 14:30 Lilla scenen
Göteborg universitet

Profilbild för Från globala mål till regionala insatser

Från globala mål till regionala insatser

Anna Jacobson, Annika Lindström, Georg Andrén, Maria Franzén, Paulina Sarbinowska
Tisdag 14:00 - 15:00 R22-23
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Demokrati för alla

Demokrati för alla

Isabella Olsson, Carin Jämtin, Dr. Josephine Sundqvist, Kristin Kamrén Lundström, Nils-Arne Kastberg, Ntobuah Julius Mvenyi, Sayam Chortip, Tommy Mattiasson
Tisdag 14:30 - 15:30 G1
Läkarmissionen - LM International och Extraordinary, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas