Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

Profilbild för Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Johanna Westeson, Hanin Shakrah, Hanna Thessen, Rami Al-Khamisi
Tisdag 13:00 - 14:00
Amnesty International, Sverige, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Hudfärgens betydelse

Hudfärgens betydelse

Fatema Vanat, Hanna Wallensteen, Kitimbwa Sabuni, Marie Cham, Martin Wolgast, Mona Nechma, Sima Nourali Wolgast
Tisdag 13:00 - 14:00
Länsstyrelsen i Stockholms län, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

Christina Johnsson, Tobias Rahm, Martina Rasch
Tisdag 13:00 - 14:00
Länsstyrelserna, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Isak Reichel, Kristina Patring, Mattias Falk
Tisdag 13:00 - 14:00
Myndigheten för stöd till trossamfund

Trans, idrott och demokrati

Mathilda Piehl, Sofia B. Karlsson, Fredrik Carlson
Tisdag 13:00 - 14:00
Västra Götalandsregionen, RFSL och Riksidrottsförbundet, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Öppna klassrummen, för en inkluderande utbildning

Öppna klassrummen, för en inkluderande utbildning

Martina Orsander, Rebekah Krebs
Tisdag 13:00 - 13:30 Globala scenen
MyRight och Rädda barnen , Teckenspråkstolkas

Profilbild för Är det värdigt en demokrati?

Är det värdigt en demokrati?

Janna Olzon, Karolina Celinska, Åsa Strahlemo
Tisdag 13:00 - 13:30 Lilla scenen
DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet), Teckenspråkstolkas

Profilbild för Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Ylva Holmberg
Tisdag 13:30 - 14:00 Lilla scenen
Sametinget, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Demokrati för alla

Demokrati för alla

Isabella Olsson, Carin Jämtin, Josephine Sundqvist, Nils Arne Kastberg, Ntobuah Julius Mvenyi, Sayam Chortip, Tommy Mathiasson
Tisdag 14:00 - 15:00
Läkarmissionen - LM International och Extraordinary, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Feminist strategies during militarization & a pandemic

Tisdag 14:00 - 15:00
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Teckenspråkstolkas

Från globala mål till regionala insatser

Tisdag 14:00 - 15:00
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, Teckenspråkstolkas

Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Ulf Johansson Dahre, Dennis Kronholm, Hanna Aili, Nina Tojzner
Tisdag 14:00 - 15:00
Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda, Teckenspråkstolkas

Hur mår demokratin i Göteborg?

Maria Solevid
Tisdag 14:00 - 14:30 Lilla scenen
Göteborg universitet

Profilbild för Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Pia Emanuelsson, Alireza Ghanbar Alipour, Anne Lönnermark, Britta Brus, Malin Andrén, Tord Hansson
Tisdag 14:30 - 15:30
Funktionsrätt Göteborg - funktionshinderföreningar i samverkan, Teckenspråkstolkas

Hur kan vi skydda demokratin mot populism?

Annika Åkerberg, John Stauffer, Representant från Grundlagskommitten, Representant från KU – Konstitutionsutskottet, Statssekreterare från justitiedepartementet, Stellan Gärde
Tisdag 14:30 - 15:30
Civil Rights Defenders

Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?

Tisdag 14:30 - 15:30
Polismyndighetens Demokrati- och hatbrottsgrupper, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Stärk unga hbtqi-personers mötesplatser genom samverkan

Stärk unga hbtqi-personers mötesplatser genom samverkan

Dharana Favilla, Elisabet Johansson, Anna Hildesson, Jêran Rostam
Tisdag 14:30 - 15:30
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Teckenspråkstolkas