Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

Tystnadskultur i arbetslivet – en berättelse från Polismyndigheten

Måndag 16:00 - 17:00
Sensus och Polisförbundet, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Young voters - a prerequisite for sustainable democracy

DIKKO - Vad är Demokrati och yttrandefrihet?

Britt-Inger Hedström Lundqvist , Linda Lundqvist , Maria Bogeblad
Måndag 16:00 - 16:30 Lilla scenen
Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med Romano Center i Väst, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Artificiell intelligens utan diskriminering

Christina Jönsson, Ragnar Andersson
Måndag 15:30 - 16:30
Diskrimineringsombudsmannen, Teckenspråkstolkas

Former för inflytande och delaktighet i Göteborg

Måndag 15:30 - 16:30
Göteborgs Stad , Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för HR violations and the race for raw materials towards climate friendly technology

Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke

Kristina Sehlin MacNeil, Jenny Wik Karlsson , Peter Johansson, Sara-Elvira Kuhmunen
Måndag 15:30 - 17:00
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet och Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Profilbild för Women's and LGBTQI+ people's rights under attack in Poland

Women's and LGBTQI+ people's rights under attack in Poland

Katarina Bergehed, Elżbieta Podleśna, Mikołaj Czerwiński, Weronika Smigielska
Måndag 15:30 - 16:30
Amnesty International, Sverige, Teckenspråkstolkas

Bistånd trots bristande demokrati – var går gränsen?

Magnus Stenberg , Janine Alm Ericson
Måndag 15:30 - 16:00 Globala scenen
Studieförbundet Bilda, Teckenspråkstolkas

Hur kan vi bli bättre på att skapa museibesök för barn och unga med NPF?

Ninni Eriksson, Kerstin Alnebratt, Marie Jonasson Schmidt
Måndag 15:30 - 16:00 Lilla scenen
Västra Götalandsregionen, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Hur försvarar vi civilsamhället – demokratins fundament? - Samtal med IMs ordförande Anders Kompass

Trossamfundens roll i demokratin

Hasnain Govani
Måndag 15:00 - 15:30 Lilla scenen
Myndigheten för stöd till trossamfund

Barn och ungas demokratiska utrymme

Måndag 14:30 - 15:30
Röda Korsets Ungdomsförbund, Rädda Barnens Ungdomsförbund, RFSL Ungdom, Sveriges Ungdomsråd, Ensamkommandes Förbund, Youth 2030, LSU, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Demokrati, moralisk jämlikhet och inkludering
Profilbild för Det politiska samtalet

Det politiska samtalet

Anna-Lena Pogulis, Nils Munthe
Måndag 14:30 - 15:30
SKR, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Minoriteters berättelser om demokrati

Minoriteters berättelser om demokrati

Måndag 14:30 - 15:30
Ibn Rushd Studieförbund

Inlåst i demokratins namn?

Jeanette Borssén, Annie-Kristina Högberg
Måndag 14:30 - 15:00 Lilla scenen
Studieförbundet Bilda, Teckenspråkstolkas

100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

Anna Collins Falk, Aida Badeli, Line Säll, Tomas Agnemo
Måndag 14:00 - 15:00
Jämställdhetsmyndigheten

De hör, men lyssnar inte - placerade barn i tvångsvård

Annika Åkerberg, Fanny Eklund
Måndag 14:00 - 15:00
Riksförbundet Attention , Teckenspråkstolkas