Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

StigandeFallande
Profilbild för Western Sahara and Palestine: Democratic development without Human rights?

Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke

Kristina Sehlin MacNeil, Jenny Wik Karlsson , Peter Johansson, Sara-Elvira Kuhmunen
Måndag 15:30 - 17:00
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet och Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Profilbild för MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

Christina Johnsson, Tobias Rahm, Martina Rasch
Tisdag 13:00 - 14:00
Länsstyrelserna, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Facial recognition technology and its place in the public space

Facial recognition technology and its place in the public space

Brit Stakston, Dr. Matt Mahmoudi , Nationellt forensiskt centrum
Måndag 13:00 - 14:00
Amnesty International, Sverige, Teckenspråkstolkas

Tystnadskultur i arbetslivet – en berättelse från Polismyndigheten

Måndag 16:00 - 17:00
Sensus och Polisförbundet, Teckenspråkstolkas

Hur säkerställer vi att unga blir och känner sig hörda?

Tisdag 09:30 - 10:30
Göteborgs stad, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Extremism och arbetsskyddslagen

Extremism och arbetsskyddslagen

Daniel Poohl, Malin Fröjmark
Tisdag 16:00 - 17:00
Akademikerförbundet SSR, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Hot mot demokratin - drev mot unga civilsamhället

Barnets rättigheter och möjligheter till inflytande

Tisdag 12:30 - 13:30
Svenska kyrkan, Teckenspråkstolkas

Digitalisering – möjligheter och farhågor?

Tisdag 15:30 - 16:30
Nätverket för människorättsbaserat arbete i Västra Götaland, Teckenspråkstolkas

Feminist strategies during militarization & a pandemic

Tisdag 14:00 - 15:00
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Johanna Westeson, Hanin Shakrah, Hanna Thessen, Rami Al-Khamisi
Tisdag 13:00 - 14:00
Amnesty International, Sverige, Teckenspråkstolkas

Utesluts äldre från det offentliga samtalet?

Ingmar Skoog, Barbro Westerholm, Maria Solevid
Måndag 13:00 - 14:00
Göteborg universitet

Demokratins krympande utrymme för civilsamhället

Tisdag 10:30 - 11:30
Antidiskrimineringsbyrån Väst och Ibn Rushd.

Hela Sveriges Arvsfond

Återkommer med namn
Tisdag 11:00 - 12:00
Arvsfonden

Ett demokratiskt dilemma: Romers exkludering

Måndag 11:00 - 12:00
Rådet för den nationella minoriteten romer Göteborgs Stad, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Invånarmakt för mänskliga rättigheter

David Bergström, k, Khawla Ibrahim, Tomellen Boije, Valmir Jusufi
Måndag 12:30 - 13:30
Helsingborgs stad, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Kvinnor, konventioner och demokrati

Hur är det att vara ung nationell minoritet idag? Digitaliseringens möjligheter att synliggöra och representera ungas perspektiv

Tisdag 11:00 - 12:00
Länsstyrelsen i Västra Götalands län , Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Vill vi ha fler visselblåsare?

Birgitta Niklasson, Joakim Berndtsson, Anders Kompass, Hayaat Ibrahim, Jonas Attenius (s), Sven-Ove Hansson
Måndag 10:30 - 11:30
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet