Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

StigandeFallande
Profilbild för Minoriteters berättelser om demokrati

Minoriteters berättelser om demokrati

Måndag 14:30 - 15:30
Ibn Rushd Studieförbund

MITT VAL

Kjell Stjernholm
Måndag 11:00 - 12:00
Studieförbundet Vuxenskolan

Profilbild för MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

Christina Johnsson, Tobias Rahm, Martina Rasch
Tisdag 13:00 - 14:00
Länsstyrelserna, Teckenspråkstolkas

Myanmar: Militärkupp och brott mot de mänskliga rättigheterna

Mats Petersson, Annami Löfving, Helena Thorfinn, Helen Petersson-Buhtoo
Tisdag 16:00 - 17:00
Karen Swedish Community och Samhällsfakultet Göteborgs universitet

Mänskliga rättigheter + demokrati = Sant!

Anna Wigenmark, Barakat Ghebrehawariat, Elena Namli, Maria Leissner
Måndag 10:30 - 11:30
Föreningen Ordfront och Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas

Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Ulf Johansson Dahre, Dennis Kronholm, Hanna Aili, Nina Tojzner
Tisdag 14:00 - 15:00
Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda, Teckenspråkstolkas

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolan

Elisabeth Sundström Graversen, Olle Andersson Brynja
Måndag 11:00 - 11:30 Lilla scenen
Diskrimineringsombudsmannen, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Når brottsofferstödet fram till de mest utsatta?

Offentliga talarstolar - en metod för att förändra

Bertil Svensson, Maria Brunander
Måndag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Equmeniakyrkan & Diakonia

Profilbild för Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Isak Reichel, Kristina Patring, Mattias Falk
Tisdag 13:00 - 14:00
Myndigheten för stöd till trossamfund

Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?

Tisdag 14:30 - 15:30
Polismyndighetens Demokrati- och hatbrottsgrupper, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Power to the People - The Method of Community Organising

Power to the People - The Method of Community Organising

Anna Sanne Göransson, Henrik Frykberg
Tisdag 16:00 - 16:30 Lilla scenen
Göteborgs Stift, Teckenspråkstolkas

Rasism och ledarskap inom en organisation

Kitimbwa Sabuni
Tisdag 15:00 - 15:30 Lilla scenen
Länsstyrelsen Västra Götaland, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Religion + demokrati = sant?

Religion + demokrati = sant?

Jenny Ehnberg, Deltagare tillkommer , Elena Namli
Måndag 13:00 - 14:00
Svenska kyrkan , Teckenspråkstolkas

Rättighetsbaserat arbetssätt och demokrati

Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist
Tisdag 09:00 - 10:00
SKR, Teckenspråkstolkas

Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke

Kristina Sehlin MacNeil, Jenny Wik Karlsson , Peter Johansson, Sara-Elvira Kuhmunen
Måndag 15:30 - 17:00
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet och Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet