Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

Profilbild för Extremism och arbetsskyddslagen

Extremism och arbetsskyddslagen

Daniel Poohl, Malin Fröjmark
Tisdag 16:00 - 17:00
Akademikerförbundet SSR

How to think of surveillance and AI in a democratic society?

Susanne Wigorts Yngvesson, David Lyon, Eric Stoddart
Tisdag 16:00 - 17:00
Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda

Myanmar: Militärkupp och brott mot de mänskliga rättigheterna

Mats Petersson, Annami Löfving, Helena Thorfinn, Helen Petersson-Buhtoo, Representant från utrikesdepartementet
Tisdag 16:00 - 17:00
Karen Swedish Community och Samhällsfakultet Göteborgs universitet