Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

Profilbild för Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Johanna Westeson, Hanin Shakrah, Hanna Thessen, Rami Al-Khamisi
Tisdag 13:00 - 14:00
Amnesty International, Sverige

Profilbild för Hudfärgens betydelse

Hudfärgens betydelse

marie cham
Tisdag 13:00 - 14:00
Länsstyrelsen i Stockholms län

Profilbild för MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Kristina Patring, Isak Reichel
Tisdag 13:00 - 14:00
Myndigheten för stöd till trossamfund

Trans, idrott och demokrati

Mathilda Piehl, Sofia B. Karlsson, Fredrik Carlson
Tisdag 13:00 - 14:00
Västra Götalandsregionen, RFSL och Riksidrottsförbundet

Profilbild för Demokrati för alla

Demokrati för alla

Isabella Olsson, Carin Jämtin, Josephine Sundqvist, Nils Arne Kastberg, Ntobuah Julius Mvenyi, Sayam Chortip, Tommy Mathiasson
Tisdag 14:00 - 15:00
Läkarmissionen - LM International och Extraordinary

Feminist strategies during militarization & a pandemic

Tisdag 14:00 - 15:00
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Från globala mål till regionala insatser

Tisdag 14:00 - 15:00
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen

Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Ulf Johansson Dahre, Dennis Kronholm, Hanna Aili, Nina Tojzner
Tisdag 14:00 - 15:00
Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda

Profilbild för Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Pia Emanuelsson, Alireza Ghanbar Alipour, Anne Lönnermark, Britta Brus, Malin Andrén, Tord Hansson
Tisdag 14:30 - 15:30
Funktionsrätt Göteborg - funktionshinderföreningar i samverkan

Hur kan vi skydda demokratin mot populism?

Tisdag 14:30 - 15:30
Civil Rights Defenders

Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?

Tisdag 14:30 - 15:30
Polismyndighetens Demokrati- och hatbrottsgrupper

Stärk unga hbtqi-personers mötesplatser genom samverkan

Dharana Favilla, Elisabet Johansson
Tisdag 14:30 - 15:30
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Vad säger statistik om individers utsatthet?

Karolina Windell, , Emma Frans , Anders Ekholm, Thomas Hvitfeldt
Tisdag 14:30 - 15:30
Diskrimineringsombudsmannen

Digitalisering – möjligheter och farhågor?

Tisdag 15:30 - 16:30
Nätverket för människorättsbaserat arbete i Västra Götaland

Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i skolan!

Tisdag 15:30 - 16:30
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Profilbild för Western Sahara and Palestine: Democratic development without Human rights?