Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Här kan du ta del av de seminarier som filmades på Globala scenen under Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på seminariets titel eller Mer information för att läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet. Tryck sedan på Checka in för att titta på seminariet. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, ämnestaggar, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

StigandeFallande
Profilbild för Trossamfundens roll i demokratin

Trossamfundens roll i demokratin

Hasnain Govani, Linnea Lundgren, Inger Carnbo
Måndag 6 december 2021 15:00 - 15:30 Lilla scenen
Myndigheten för stöd till trossamfund

Profilbild för Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Elle Eriksson, Johannes Rimpi Heinonen, Therese Labba, Ylva Holmberg
Tisdag 7 december 2021 13:30 - 14:00 Lilla scenen
Sametinget, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Vapenexport, demokrati och mänskliga rättigheter - går det ihop?

Vapenexport, demokrati och mänskliga rättigheter - går det ihop?

Rebecka Lindholm Schulz, Tilda Wendefors
Måndag 6 december 2021 12:30 - 13:00 Globala scenen
Svenska Freds

Demokrati+mänskliga rättigheter = framtidens matsystem?

Catarina Antikainen
Tisdag 7 december 2021 14:00 - 14:30 Globala scenen
FIAN Sverige

Profilbild för Hela Sveriges Arvsfond

Hela Sveriges Arvsfond

Allmänna Arvsfonden, Fatima Grönblad, Kajsa Ericsson, Mikael Wahldén, Mirre Sennehed
Tisdag 7 december 2021 11:00 - 12:00 R24-25
Arvsfonden, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Samtalsträning: Klimat, demokrati och mänskliga rättigheter

Samtalsträning: Klimat, demokrati och mänskliga rättigheter

Frida Ekerlund, Itza Orozco
Tisdag 7 december 2021 12:30 - 13:30 R22-23
Vardagens civilkurage

Att slå följe för demokratin i Palestina, Israel & Mexiko

Julia Carlbäcker, Kerstin Jonsson, Sandra Eriksson
Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:00 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen och Ekumeniska Följeslagarprogrammet

Unga skyddar unga

Tyra, Lotta Schneider, Eva Barron, Viktoria Tryggvadottir Rolka
Tisdag 7 december 2021 12:00 - 12:30 Lilla scenen
Röda Korsets Ungdomsförbund

Hur kan demokratibiståndet bli bättre?

Birgitta Weibahr
Måndag 6 december 2021 13:30 - 14:00 Globala scenen
Sida, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Ungas organisering och en krympande demokrati
Profilbild för Når brottsofferstödet fram till de mest utsatta?

Når brottsofferstödet fram till de mest utsatta?

Anna Wadman, Nicolas Lunabba, Pedram Kouchakpour, Markus Haile
Måndag 6 december 2021 13:00 - 13:30 Lilla scenen
Brottsofferjouren Sverige

Profilbild för Offentliga talarstolar - en metod för att förändra

Offentliga talarstolar - en metod för att förändra

Bertil Svensson, Maria Brunander
Måndag 6 december 2021 11:00 - 11:30 Globala scenen
Equmeniakyrkan & Diakonia

Profilbild för Hur mår demokratin i Göteborg?

Hur mår demokratin i Göteborg?

Maria Solevid
Tisdag 7 december 2021 14:00 - 14:30 Lilla scenen
Göteborg universitet

Ung framtid!? - Unga från Demokratidagen berättar

Christoffer Fuentess, Emre Karakoc, Johanna Ödman, Olof Asklund , Vanessa Bojang
Måndag 6 december 2021 12:00 - 12:30 Lilla scenen
Demokratidagen i Västra Göteborg, Göteborgs Stad, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Går det att bomba fram en demokrati?

Anna Wigenmark, Anna Ek, Jan Hallenberg, Lisa Hultman
Tisdag 7 december 2021 15:30 - 16:30 Kongresshallen
Mänskliga Rättighetsdagarna och Föreningen Ordfront, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Öppna klassrummen, för en inkluderande utbildning

Öppna klassrummen, för en inkluderande utbildning

Martina Orsander, Rebekah Krebs
Tisdag 7 december 2021 13:00 - 13:30 Globala scenen
MyRight och Rädda barnen , Teckenspråkstolkas

Är migrationspolitiken demokratisk?

Maja Dahl, Ali Zardadi, Petter Larsson, Siri Sandin
Tisdag 7 december 2021 10:00 - 10:30 Lilla scenen
Asylrättscentrum

“Leave no one behind” – hbtqi-inkludering i Agenda 2030

Shakhawat Hossain Rajeeb, International Program Manager
Tisdag 7 december 2021 15:30 - 16:00 Globala scenen
RFSL

Profilbild för Det politiska samtalet

Det politiska samtalet

Anna-Lena Pogulis, Nils Munthe
Måndag 6 december 2021 14:30 - 15:30 R2
SKR, Teckenspråkstolkas