Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Här kan du ta del av de seminarier som filmades på Globala scenen under Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på seminariets titel eller Mer information för att läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet. Tryck sedan på Checka in för att titta på seminariet. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, ämnestaggar, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Profilbild för Demokrati + trygghetssystem = sant?

Demokrati + trygghetssystem = sant?

Jamie Bolling, Maria Johansson, Mari Siilsalu, Mim Sörensson, Ola Linder
Måndag 6 december 2021 12:30 - 13:30 G4
Independent Living Institute, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Vapenexport, demokrati och mänskliga rättigheter - går det ihop?

Vapenexport, demokrati och mänskliga rättigheter - går det ihop?

Rebecka Lindholm Schulz, Tilda Wendefors
Måndag 6 december 2021 12:30 - 13:00 Globala scenen
Svenska Freds

Profilbild för Transrättigheter + jämställdhetsarbete = sant

Transrättigheter + jämställdhetsarbete = sant

Sandra Dahlén, Ulrika Westerlund
Måndag 6 december 2021 12:30 - 13:30 J2
Inclusion Academy AB, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 10 years of Arab Spring: Justice and Democracy in the Maghreb?
Profilbild för Invånarmakt för mänskliga rättigheter

Invånarmakt för mänskliga rättigheter

Joel Veborg, Adel Mourad, Gösta Strand, Hanane Nardine, Ia Jonsson, Jonas Al Dakhil, Khawla Ibrahim, Nadia Jabr, Valmir Jusufi
Måndag 6 december 2021 12:30 - 13:30 R22-23
Helsingborgs stad, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Utesluts äldre från det offentliga samtalet?

Ingmar Skoog, Barbro Westerholm, Maria Solevid
Måndag 6 december 2021 13:00 - 14:00 G1
Göteborg universitet

Profilbild för Facial recognition technology and its place in the public space

Facial recognition technology and its place in the public space

Brit Stakston, Dr. Matt Mahmoudi, Marcin de Kaminski
Måndag 6 december 2021 13:00 - 14:00 G3
Amnesty International, Sverige, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Frihet i fara

Frihet i fara

Anna Wickman, Anna Sundström, Mats Wingborg
Måndag 6 december 2021 13:00 - 13:30 Globala scenen
Olof Palmes Internationella Center

Profilbild för Når brottsofferstödet fram till de mest utsatta?

Når brottsofferstödet fram till de mest utsatta?

Anna Wadman, Nicolas Lunabba, Pedram Kouchakpour, Markus Haile
Måndag 6 december 2021 13:00 - 13:30 Lilla scenen
Brottsofferjouren Sverige

Profilbild för Religion + demokrati = sant?

Religion + demokrati = sant?

Jenny Ehnberg, Elena Namli, Fredrika Gårdfelt, Malin Novén
Måndag 6 december 2021 13:00 - 14:00 R2
Svenska kyrkan , Teckenspråkstolkas

Hur kan demokratibiståndet bli bättre?

Birgitta Weibahr
Måndag 6 december 2021 13:30 - 14:00 Globala scenen
Sida, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Solidaritet och motståndskraft – om lokal organisering som bygger alternativ
Profilbild för Ser vi samma sak? – Lägesbilder av segregation och brottslighet

Who has a say? Public participation in climate change adaptation and disaster risk reduction initiatives

Marie Storrier-Aronsson, Benedict Singleton, Nønne Schjærff Engelbrecht
Måndag 6 december 2021 14:00 - 15:00 Globala scenen
School of global studies, Gothenburg University, Teckenspråkstolkas

Profilbild för De hör, men lyssnar inte - placerade barn i tvångsvård
Profilbild för 100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

Anna Collins Falk, Aida Badeli, Line Säll, Simona Mohamsson, Tomas Agnemo
Måndag 6 december 2021 14:00 - 15:00 Kongresshallen
Jämställdhetsmyndigheten, Teckenspråkstolkas

Profilbild för En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara

En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara

Ali Zardadi, Birgitta Göransson, Ingrid Eckerman, Karin Fridell Anter, Nanna Töcksberg Zelano, Solveig Freudenthal
Måndag 6 december 2021 14:00 - 14:30 Lilla scenen
Projektet ”Den onödiga flyktingkrisen” i samarbete med Stöttepelaren och med stöd av Arena Idé, CSA och Etikkommissionen i Sverige

Profilbild för Vi behöver inte prata om fred i Sverige - eller?

Vi behöver inte prata om fred i Sverige - eller?

Måndag 6 december 2021 14:00 - 15:00 R22-23
Life & Peace Institute

Profilbild för HR violations and the race for raw materials towards climate friendly technology