Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

Hur ser segregationen ut i Sverige?

Katarina Ramanius, Emmy Bornemark
Måndag 14:00 - 15:00
Delegationen mot segregation

Profilbild för Solidaritet och motståndskraft – om lokal organisering som bygger alternativ
Profilbild för Vi behöver inte prata om fred i Sverige - eller?

Vi behöver inte prata om fred i Sverige - eller?

Måndag 14:00 - 15:00
Life & Peace Institute

Profilbild för Demokrati, moralisk jämlikhet och inkludering
Profilbild för Det politiska samtalet

Minoriteters berättelser om demokrati

Måndag 14:30 - 15:30
Ibn Rushd Studieförbund

Artificiell intelligens utan diskriminering

Christina Jönsson, Ragnar Andersson
Måndag 15:30 - 16:30
Diskrimineringsombudsmannen

Profilbild för HR violations and the race raw material to climate friendly technology

Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke

Kristina Sehlin MacNeil, Jenny Wik Karlsson , Peter Johansson, Representant från sametinget, Sara-Elvira Kuhmunen
Måndag 15:30 - 17:00
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet och Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Profilbild för Women's and LGBTI+ people's rights under attack in Poland

Women's and LGBTI+ people's rights under attack in Poland

Katarina Bergehed, Elżbieta Podleśna, Mikołaj Czerwiński, Weronika Smigielska
Måndag 15:30 - 16:30
Amnesty International, Sverige

Profilbild för Hur skapar vi ett demokratiskt och jämlikt samhälle?
Profilbild för Inget om oss utan oss! Delta i demokratiska livet, då och nu

Inget om oss utan oss! Delta i demokratiska livet, då och nu

Brita Törnell, Diana Chafik, Maria Johansson
Måndag 16:00 - 17:00
Fonden för mänskliga rättigheter, Handikapphistoriska föreningen, Myndigheten för delaktighet

Profilbild för Young voters - a prerequisite for sustainable democracy
Profilbild för Kvinnor, konventioner och demokrati