Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Sessions

Here is the programme for the Swedish Forum for Human Rights in Gothenburg. Click on More search options below and check the box English to see the part of the program that is in English. Click on the arrow for a short description, under More information you can get a longer description and a presentation of the participants.

To attend the longer seminars during the Forum you need a ticket. 

If you have questions please contact info@mrdagarna.se or call +46(0)8-12 15 00 52

Please note that the program is preliminary and changes may occur. 

Profile image for De hör, men lyssnar inte - placerade barn i tvångsvård
Profile image for 100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

Anna Collins Falk, Aida Badeli, Line Säll, Simona Mohamsson, Tomas Agnemo
Monday December 6, 2021 14:00 - 15:00 Kongresshallen
Jämställdhetsmyndigheten, Teckenspråkstolkas

Profile image for En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara

En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara

Ali Zardadi, Birgitta Göransson, Ingrid Eckerman, Karin Fridell Anter, Nanna Töcksberg Zelano, Solveig Freudenthal
Monday December 6, 2021 14:00 - 14:30 Lilla scenen
Projektet ”Den onödiga flyktingkrisen” i samarbete med Stöttepelaren och med stöd av Arena Idé, CSA och Etikkommissionen i Sverige

Profile image for Vi behöver inte prata om fred i Sverige - eller?

Vi behöver inte prata om fred i Sverige - eller?

Monday December 6, 2021 14:00 - 15:00 R22-23
Life & Peace Institute

Hur kan demokratibiståndet bli bättre?

Birgitta Weibahr
Monday December 6, 2021 13:30 - 14:00 Globala scenen
Sida, Teckenspråkstolkas

Utesluts äldre från det offentliga samtalet?

Ingmar Skoog, Barbro Westerholm, Maria Solevid
Monday December 6, 2021 13:00 - 14:00 G1
Göteborg universitet

Profile image for Facial recognition technology and its place in the public space

Facial recognition technology and its place in the public space

Brit Stakston, Dr. Matt Mahmoudi, Marcin de Kaminski
Monday December 6, 2021 13:00 - 14:00 G3
Amnesty International, Sverige, Teckenspråkstolkas

Profile image for Frihet i fara

Frihet i fara

Anna Wickman, Anna Sundström, Mats Wingborg
Monday December 6, 2021 13:00 - 13:30 Globala scenen
Olof Palmes Internationella Center

Profile image for Når brottsofferstödet fram till de mest utsatta?

Når brottsofferstödet fram till de mest utsatta?

Anna Wadman, Nicolas Lunabba, Pedram Kouchakpour, Markus Haile
Monday December 6, 2021 13:00 - 13:30 Lilla scenen
Brottsofferjouren Sverige

Profile image for Religion + demokrati = sant?

Religion + demokrati = sant?

Jenny Ehnberg, Elena Namli, Fredrika Gårdfelt, Malin Novén
Monday December 6, 2021 13:00 - 14:00 R2
Svenska kyrkan , Teckenspråkstolkas

Profile image for  Varför är vuxna motståndare till barns och ungas inflytande? - tre perspektiv och verktyg för förändring
Profile image for Demokrati + trygghetssystem = sant?

Demokrati + trygghetssystem = sant?

Jamie Bolling, Maria Johansson, Mari Siilsalu, Mim Sörensson, Ola Linder
Monday December 6, 2021 12:30 - 13:30 G4
Independent Living Institute, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profile image for Vapenexport, demokrati och mänskliga rättigheter - går det ihop?

Vapenexport, demokrati och mänskliga rättigheter - går det ihop?

Rebecka Lindholm Schulz, Tilda Wendefors
Monday December 6, 2021 12:30 - 13:00 Globala scenen
Svenska Freds

Profile image for Transrättigheter + jämställdhetsarbete = sant

Transrättigheter + jämställdhetsarbete = sant

Sandra Dahlén, Ulrika Westerlund
Monday December 6, 2021 12:30 - 13:30 J2
Inclusion Academy AB, Teckenspråkstolkas

Profile image for 10 years of Arab Spring: Justice and Democracy in the Maghreb?
Profile image for Invånarmakt för mänskliga rättigheter

Invånarmakt för mänskliga rättigheter

Joel Veborg, Adel Mourad, Gösta Strand, Hanane Nardine, Ia Jonsson, Jonas Al Dakhil, Khawla Ibrahim, Nadia Jabr, Valmir Jusufi
Monday December 6, 2021 12:30 - 13:30 R22-23
Helsingborgs stad, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Ung framtid!? - Unga från Demokratidagen berättar

Christoffer Fuentess, Emre Karakoc, Johanna Ödman, Olof Asklund , Vanessa Bojang
Monday December 6, 2021 12:00 - 12:30 Lilla scenen
Demokratidagen i Västra Göteborg, Göteborgs Stad, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Afghanistan – vad händer med freden & kvinnors organisering?

Anna Ek
Monday December 6, 2021 11:30 - 12:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Gärningsmannen är man

Jessica Lundberg-Blondin, Anders Sandberg, Andreas Abrahamsson, Lars Eckerdal
Monday December 6, 2021 11:30 - 12:00 Lilla scenen
Polisen, Länsstyrelsen och föreningen Män, Teckenspråkstolkas