Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Sessions

Here is the programme for the Swedish Forum for Human Rights in Gothenburg. Click on More search options below and check the box English to see the part of the program that is in English. Click on the arrow for a short description, under More information you can get a longer description and a presentation of the participants.

To attend the longer seminars during the Forum you need a ticket. 

If you have questions please contact info@mrdagarna.se or call +46(0)8-12 15 00 52

Please note that the program is preliminary and changes may occur. 

Profile image for Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Isak Reichel, Kristina Patring, Mattias Falk
Tuesday December 7, 2021 13:00 - 14:00 H2
Myndigheten för stöd till trossamfund

Profile image for Syns du inte, finns du inte

Syns du inte, finns du inte

Eliot Wieslander
Tuesday December 7, 2021 13:00 - 13:30 Lilla scenen
Läkare i Världen

Profile image for Trans, idrott och demokrati

Trans, idrott och demokrati

Jaandrée Borelius, Kristoffer Pilmalm, Mathilda Piehl, Thomas Gehöör, Vix Herjeryd, Fredrik Carlson
Tuesday December 7, 2021 13:00 - 14:00 R2
Västra Götalandsregionen, RFSL och Riksidrottsförbundet, Teckenspråkstolkas

Profile image for MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

Ställ krav vid upphandling för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter

Ellionor Triay Stömvall, Lisa Sennström
Tuesday December 7, 2021 13:30 - 14:00 Globala scenen
Upphandlingsmyndigheten, Teckenspråkstolkas

Profile image for Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Elle Eriksson, Johannes Rimpi Heinonen, Therese Labba, Ylva Holmberg
Tuesday December 7, 2021 13:30 - 14:00 Lilla scenen
Sametinget, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profile image for Feministiska strategier under militarisering & en pandemi

Feministiska strategier under militarisering & en pandemi

Malin Nilsson, Måns Molander, Lina Hjärtström
Tuesday December 7, 2021 14:00 - 15:00 G2
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Teckenspråkstolkas

Profile image for Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Ulf Johansson Dahre, Dennis Kronholm, Hanna Aili, Nina Tojzner
Tuesday December 7, 2021 14:00 - 15:00 G4
Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda, Teckenspråkstolkas

Demokrati+mänskliga rättigheter = framtidens matsystem?

Catarina Antikainen
Tuesday December 7, 2021 14:00 - 14:30 Globala scenen
FIAN Sverige

Hur kan vi skydda demokratin mot populism?

Anders L. Pettersson, Joakim Nergelius, Stellan Gärde
Tuesday December 7, 2021 14:00 - 15:00 Kongresshallen
Civil Rights Defenders & Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Profile image for Hur mår demokratin i Göteborg?

Hur mår demokratin i Göteborg?

Maria Solevid
Tuesday December 7, 2021 14:00 - 14:30 Lilla scenen
Göteborg universitet

Profile image for Från globala mål till regionala insatser

Från globala mål till regionala insatser

Anna Jacobson, Annika Lindström, Georg Andren, Maria Franzén, Paulina Sarbinowska
Tuesday December 7, 2021 14:00 - 15:00 R22-23
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, Teckenspråkstolkas

Profile image for Demokrati för alla

Demokrati för alla

Isabella Olsson, Carin Jämtin, Dr. Josephine Sundqvist, Kristin Kamrén Lundström, Nils-Arne Kastberg, Ntobuah Julius Mvenyi, Sayam Chortip, Tommy Mattiasson
Tuesday December 7, 2021 14:30 - 15:30 G1
Läkarmissionen - LM International och Extraordinary, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Att slå följe för demokratin i Palestina, Israel & Mexiko

Julia Carlbäcker, Kerstin Jonsson, Sandra Eriksson
Tuesday December 7, 2021 14:30 - 15:00 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen och Ekumeniska Följeslagarprogrammet

Profile image for Stärk unga hbtqi-personers mötesplatser genom samverkan

Stärk unga hbtqi-personers mötesplatser genom samverkan

Dharana Favilla, Elisabet Johansson, Anna Hildesson, Jêran Rostam
Tuesday December 7, 2021 14:30 - 15:30 H2
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Teckenspråkstolkas

Barnrättsplan och barnbokslut i Göteborg

Tuesday December 7, 2021 14:30 - 15:00 Lilla scenen
Göteborgs Stad , Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profile image for Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Pia Emanuelsson, Anders Ziethén, Anne Lönnermark, Britta Brus, Malin Andrén, Tord Hansson
Tuesday December 7, 2021 14:30 - 15:30 R2
Funktionsrätt Göteborg - funktionshinderföreningar i samverkan, Teckenspråkstolkas

Profile image for Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?

Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?

Lars Grimbeck, Andréas Alderblad, Daniel Godman, Elin Vikström, Jonathan Leman, Malin Almroth
Tuesday December 7, 2021 14:30 - 15:30 R24-25
Polismyndigheten i region Västs Demokrati- och hatbrottsgrupp, Teckenspråkstolkas

FN, demokratin och civilsamhället

Annelie Börjesson, Cecilia Ruthström-Ruin, Mats Hårsmar
Tuesday December 7, 2021 15:00 - 15:30 Globala scenen
Svenska FN-förbundet