Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Sessions

Here is the programme for the Swedish Forum for Human Rights in Gothenburg. Click on More search options below and check the box English to see the part of the program that is in English. Click on the arrow for a short description, under More information you can get a longer description and a presentation of the participants.

To attend the longer seminars during the Forum you need a ticket. 

If you have questions please contact info@mrdagarna.se or call +46(0)8-12 15 00 52

Please note that the program is preliminary and changes may occur. 

Profile image for Bistånd i en ny tid

Bistånd i en ny tid

Camilla Hansen, Mats Hårsmar, Carin Jämtin, Helena Storckenfeldt, Janet Vähämäki, Lena Ingelstam
Tuesday 12:30 - 13:30 Kongresshallen
Diakonia, Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas

Profile image for Hur kan fler komma till tals när samhället utformas?

Hur kan fler komma till tals när samhället utformas?

Diana Chafik, Emil Erdtman, Tor Gustafsson
Tuesday 12:30 - 13:00 Lilla scenen
Funktionsrätt Sverige/Rätt från början, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profile image for Samtalsträning: Klimat, demokrati och mänskliga rättigheter
Profile image for Hudfärgens betydelse - kunskap och metoder för att skapa ett inkluderande arbetsliv
Profile image for Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Johanna Westeson, Hanin Shakrah, Hanna Thessen, Miran Kakaee
Tuesday 13:00 - 14:00 G3
Amnesty International, Sverige, Teckenspråkstolkas

Profile image for Öppna klassrummen, för en inkluderande utbildning

Öppna klassrummen, för en inkluderande utbildning

Martina Orsander, Rebekah Krebs
Tuesday 13:00 - 13:30 Globala scenen
MyRight och Rädda barnen , Teckenspråkstolkas

Profile image for Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Isak Reichel, Kristina Patring, Mattias Falk
Tuesday 13:00 - 14:00 H2
Myndigheten för stöd till trossamfund

Profile image for Trans, idrott och demokrati

Trans, idrott och demokrati

Mathilda Piehl, Sofia B. Karlsson, Vix Herjeryd, Fredrik Carlson
Tuesday 13:00 - 14:00 R2
Västra Götalandsregionen, RFSL och Riksidrottsförbundet, Teckenspråkstolkas

Profile image for MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst
Profile image for Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Elle Eriksson, Johannes Rimpi Heinonen, Therese Labba, Ylva Holmberg
Tuesday 13:30 - 14:00 Lilla scenen
Sametinget, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profile image for Hoten mot civilsamhället och feministiska strategier

Hoten mot civilsamhället och feministiska strategier

Malin Nilsson, Måns Molander, Lina Hjärtström
Tuesday 14:00 - 15:00 G2
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Teckenspråkstolkas

Profile image for Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Ulf Johansson Dahre, Dennis Kronholm, Hanna Aili, Nina Tojzner
Tuesday 14:00 - 15:00 G4
Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda, Teckenspråkstolkas

Hur kan vi skydda demokratin mot populism?

Anders L Pettersson, Joakim Nergelius, Stellan Gärde
Tuesday 14:00 - 15:00 Kongresshallen
Civil Rights Defenders & Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Profile image for Hur mår demokratin i Göteborg?

Hur mår demokratin i Göteborg?

Maria Solevid
Tuesday 14:00 - 14:30 Lilla scenen
Göteborg universitet

Profile image for Från globala mål till regionala insatser

Från globala mål till regionala insatser

Anna Jacobson, Annika Lindström, Georg Andrén, Maria Franzén, Paulina Sarbinowska
Tuesday 14:00 - 15:00 R22-23
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, Teckenspråkstolkas

Profile image for Demokrati för alla

Demokrati för alla

Isabella Olsson, Carin Jämtin, Dr. Josephine Sundqvist, Kristin Kamrén Lundström, Nils-Arne Kastberg, Ntobuah Julius Mvenyi, Sayam Chortip, Tommy Mattiasson
Tuesday 14:30 - 15:30 G1
Läkarmissionen - LM International och Extraordinary, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas