Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Sessions

Here is the programme for the Swedish Forum for Human Rights in Gothenburg. Click on More search options below and check the box English to see the part of the program that is in English. Click on the arrow for a short description, under More information you can get a longer description and a presentation of the participants.

To attend the longer seminars during the Forum you need a ticket. 

If you have questions please contact info@mrdagarna.se or call +46(0)8-12 15 00 52

Please note that the program is preliminary and changes may occur. 

Truth and Consequence - The Colombian Truth Commissions Report

Alejandro Valencia , Carlos Beristaín , Fabian Salvioli
Tuesday 10:30 - 11:30
Fonden för mänskliga rättigheter

Profile image for Det finns inga jobb på en död planet

Det finns inga jobb på en död planet

Anna Wickman, Cajsa Unnbom, Catarina Silveira
Tuesday 10:30 - 11:00 Globala scenen
Olof Palmes Internationella Center

Profile image for Det organiserade kvinnohatet – strategier för att stoppa näthatet mot journalister

Det organiserade kvinnohatet – strategier för att stoppa näthatet mot journalister

Erik Halkjaer, Hanna Andersson, Jonathan Leman
Tuesday 11:00 - 12:00
Jämställdhetsmyndigheten

Hela Sveriges Arvsfond

Återkommer med namn
Tuesday 11:00 - 12:00
Arvsfonden

Hur är det att vara ung nationell minoritet idag? Digitaliseringens möjligheter att synliggöra och representera ungas perspektiv

Tuesday 11:00 - 12:00
Länsstyrelsen i Västra Götalands län , Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Militarisering, miljöförstöring och klimatförändringar

Tuesday 11:00 - 11:30 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Föreningen Ordfronts demokratipris

Tuesday 11:00 - 11:30 Lilla scenen
Föreningen Ordfront

Profile image for Sexuella rättigheter - motstånd och framgångar

Sexuella rättigheter - motstånd och framgångar

Ambassadör från RFSU:s projekt Body Rights 2030
Tuesday 11:30 - 12:00 Globala scenen
RFSU

Demokratiska Ting

Helen Arfvidsson, Mattias Kästel
Tuesday 11:30 - 12:00 Lilla scenen
Världskulturmuseerna

Unga skyddar unga

Andreas Hernbo
Tuesday 12:00 - 12:30 Lilla scenen
LSU

Barnets rättigheter och möjligheter till inflytande

Tuesday 12:30 - 13:30
Svenska kyrkan, Teckenspråkstolkas

Bistånd i en ny tid

Mats Hårsmar, Carin Jämtin, Helena Storckenfeldt, Janet Vähämäki, Janine Alm Ericson, Lena Ingelstam
Tuesday 12:30 - 13:30
Diakonia, Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas

Tidningsdöden och demokratin

Robert Olsson, Arne Müller, Robert Olsson, Sara Meidell
Tuesday 12:30 - 13:30
Föreningen Ordfront

Profile image for Hur kan fler komma till tals när samhället utformas?

Hur kan fler komma till tals när samhället utformas?

Diana Chafik, Emil Erdtman, Tor Gustafsson
Tuesday 12:30 - 13:00 Lilla scenen
Funktionsrätt Sverige/Rätt från början, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas