Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Sessions

Here is the programme for the Swedish Forum for Human Rights in Gothenburg. Click on More search options below and check the box English to see the part of the program that is in English. Click on the arrow for a short description, under More information you can get a longer description and a presentation of the participants.

To attend the longer seminars during the Forum you need a ticket. 

If you have questions please contact info@mrdagarna.se or call +46(0)8-12 15 00 52

Please note that the program is preliminary and changes may occur. 

Profile image for Stand with the brave- defend democracy in Central America

Stand with the brave- defend democracy in Central America

Erik Halkjaer, Anders Kompass, Diana Laitinen, Helena Storckenfeldt
Tuesday December 7, 2021 09:00 - 10:00 G3
Diakonia, Act Svenska Kyrkan, IM, We Effect och Plan Sverige

Profile image for Rättighetsbaserat arbetssätt och demokrati

Rättighetsbaserat arbetssätt och demokrati

Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist
Tuesday December 7, 2021 09:00 - 10:00 G4
SKR, Teckenspråkstolkas

Profile image for Mental Hälsa för alla - en fråga om rättigheter

Mental Hälsa för alla - en fråga om rättigheter

Erica Mattelin, Nisha Besara, Peter Brune
Tuesday December 7, 2021 09:00 - 09:30 Globala scenen
War Child Sverige tillsammans med Föreningen för Global Mental Hälsa

Profile image for Kvinnor, konventioner och demokrati
Profile image for Why are human rights needed in a democracy?

Why are human rights needed in a democracy?

Linde Lindkvist, Helen Lindberg, Henry Ascher, Paul Hunt
Tuesday December 7, 2021 09:00 - 10:00 Kongresshallen
Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda, Teckenspråkstolkas

Profile image for Aktion mot Diskriminering!

Aktion mot Diskriminering!

Fatima farhan naji Aredi, Sara Duarte, Vivianne Ye
Tuesday December 7, 2021 09:00 - 09:30 Lilla scenen
Malmö mot Diskriminering

Profile image for How can we support democracy activists in the world?

How can we support democracy activists in the world?

Anders Pettersson, Civil Rights Defenders, Helena Bjuremalm, Sida, Ksenija Paksina, ForumCiv Eastern Europe, Njoki Gachanja, Kenya , Sao Vansey, Cambodia, Yuko Sato, V-Dem institute, Claudia Arenas, ForumCiv
Tuesday December 7, 2021 09:30 - 10:30 G1
ForumCiv, Teckenspråkstolkas

Profile image for Kvinnors deltagande i fredsprocessen i Jemen

Kvinnors deltagande i fredsprocessen i Jemen

Lee Martin
Tuesday December 7, 2021 09:30 - 10:00 Globala scenen
Operation 1325

Profile image for Hur säkerställer vi att unga blir och känner sig hörda?

Västra Götalandsregionens arbete för att vaccinera socialt utsatta och svårnådda grupper mot covid-19

Salam Kaskas, Tina Andersson
Tuesday December 7, 2021 09:30 - 10:00 Lilla scenen
Västra Götalandsregionen, Teckenspråkstolkas

Profile image for Glokal utblick på mänskliga rättigheter

Glokal utblick på mänskliga rättigheter

Chantal Coté, Johru Robyn, Karin Norlin Bogren, Helena Olsson
Tuesday December 7, 2021 09:30 - 10:30 R2
ICLD

Profile image for SRHR - i en demokrati ska alla ha rätt till kunskap

SRHR - i en demokrati ska alla ha rätt till kunskap

Representant från målgrupp, Representant från samarbetspartner, Saga Khaghani
Tuesday December 7, 2021 09:30 - 10:30 R24-25
Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland

Ungdomsrörelsen från lokal till global

Elsie Gisslegård, Hanna Waerland-Fager
Tuesday December 7, 2021 10:00 - 10:30 Globala scenen
LSU

Är migrationspolitiken demokratisk?

Maja Dahl, Ali Zardadi, Petter Larsson, Siri Sandin
Tuesday December 7, 2021 10:00 - 10:30 Lilla scenen
Asylrättscentrum

Profile image for En arbetsmarknad som är öppen för olika funktionssätt
Profile image for Demokratins krympande utrymme för civilsamhället

Demokratins krympande utrymme för civilsamhället

Yasmin Omar, Amanj Aziz, Malin Novén, Maria Johansson, Nina Trollvige
Tuesday December 7, 2021 10:30 - 11:30 G4
Antidiskrimineringsbyrån Väst och Ibn Rushd., Teckenspråkstolkas

Profile image for Det finns inga jobb på en död planet

Det finns inga jobb på en död planet

Anna Wickman, Cajsa Unnbom, Catarina Silveira
Tuesday December 7, 2021 10:30 - 11:00 Globala scenen
Olof Palmes Internationella Center och Union to Union

Profile image for The Human impact: Potentialen när någon finns där för en ungdom

The Human impact: Potentialen när någon finns där för en ungdom

Louise Ricknert, Carlos Rojas, Josephine Bladh, Mona Nechma, Victor Souza
Tuesday December 7, 2021 10:30 - 11:30 Kongresshallen
Mentor Sverige, Teckenspråkstolkas

Vad anser folk om transpersoners rättigheter

Angelica Löwdin
Tuesday December 7, 2021 10:30 - 11:00 Lilla scenen
Transföreningen FPES

Profile image for  Lundin-Oil åtalet - överlevarnas berättelse

Lundin-Oil åtalet - överlevarnas berättelse

Föreningen Ordfront
Tuesday December 7, 2021 11:00 - 12:00 G1
Föreningen Ordfront