Huvudbild för Vitalis 2021

Seminarier

Välkommen till Vitalis 2021! Seminarieprogrammet uppdateras löpande. Den 18-20 maj 2021 kan du lyssna på live-paneldiskussioner, keynote-presentationer och inspelade föreläsningar, som tar upp aktuella frågor inom digitalisering i vård och omsorg. 


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!

Strategin för Vision e-hälsa 2025 har för åren 2020-2022 bland annat inriktningsmålet att medarbetare i hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt information och kunskap i mötet med patienter och brukare. En del av den information som behövs är den som dokumenteras kring den enskilda individen och som ska följa individen mellan olika aktörer i en personcentrerad vård. Detta spår handlar om viktiga steg och verktyg för att den informationen ska vara strukturerad och enhetlig för att kunna användas, delas och återanvändas av olika aktörer. Spåret är uppbyggt som en stege – du väljer själv hur högt du vill klättra! 

2019 påbörjade Socialstyrelsen arbetet med att ta fram så kallade Nationella informationsmängder (NIM:ar), dvs. detaljerade beskrivningar av informations­mängder som behöver vara tillgängliga i många olika processer och sammanhang i vården. Arbetet utgår ifrån de standarder i form av referensmodeller och referensterminologier som Socialstyrelsen utvecklar och förvaltar. Utvecklingen av NIM:ar sker inom ramen för flera olika regeringsuppdrag, som inbegriper informationsmängder som förekommer och återanvänds i flera olika processer av flera aktörer.

Tillbaka till vår stege! Vi startar på marken och beskriver varför det är så viktigt att samverka i utvecklingen av en strukturerad och enhetlig dokumentation. Syftet är att ge en förståelse för varför standardisering, informatik och terminologi är områden där vi måste arbeta tillsammans för att skapa nytta.

Första klivet upp på stegen tar oss till beskrivningar av hur NIM:ar utvecklas och kommer till användning i utvecklingen av en strukturerad dokumentation. Här presenteras exempel på var och hur nytta uppstår. Ett gemensamt sätt att strukturera och koda information skapar förutsättningar för att kunna dela informationen över organisatoriska gränser, mellan processer och system, utan att mening och sammanhang går förlorat.  

Andra klivet på stegen handlar om att gå lite mer under huven. Presentationerna i detta steg visar hur vi arbetar med informatik och standarder som grund för att skapa beskrivningar av ”innehållet” (informationen), i specifikationer och nationella informationsmängder, som kan vara en gemensam utgångspunkt för informationshanteringen i systemen. 

Det tredje klivet tar oss en bit in i teknikens värld. Här presenteras exempel på hur standardiserade beskrivningar av informationsmängder kan representeras med olika tekniska format för att skapa förutsättningar för att dela information mellan olika it-stöd. 

Alla seminarier

Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Charlotta Holm Sjögren, Lotti Barlow
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat, Other, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, Dokumentation, Information/myndighet

Nationella informationsmängder – nyttor ur 7 perspektiv

Susan Sverin
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat, Other, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Dokumentation, Information/myndighet

Nationella informationsmängder - vad är det, hur skapas de, hur ser de ut?

Kristofer Johansson
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Hälsotjänster, Förinspelat, Standard 25 min (incl Q&A), Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Juridik, Informationssäkerhet

Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Emma Hultén, Erica Spång, Keng-Ling Wallin, Pernilla Jacobsson, Rikard Lövström, Viktoria Johansson
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat, Other, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Dokumentation, Information/myndighet

Nationella informationsmängder - tekniska format

Kristofer Johansson, Petter Wolff, Pétur Valdimarsson
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Annat, eHälsa, Förinspelat, Standard 25 min (incl Q&A), Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Dokumentation