Header image for Vitalis 2021

Seminars

Welcome to Vitalis 2021! The conference at Vitalis on 18-20 May consists of a number of channels broadcasting live panel discussions, keynote presentations and studio talks with Johan Wester, as well as an extensive library of over 200 pre-recorded seminars, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type (pre-recorded or live), target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme based on pre-recorded seminars. Some of these tracks have been given specific time slots in the programme, which is when speakers are available for questions.

Register for conference | Vitalis - English

Track: Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!

Ett av inriktningsmålen i Vision e-hälsa 2025 är att medarbetare i hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt information och kunskap i mötet med patienter och brukare. En viktig del av den information som behövs är den som dokumenteras kring den enskilda individen och som ska följa individen mellan olika aktörer i en personcentrerad vård. Detta spår handlar om viktiga steg och verktyg i arbetet med att skapa de rätta förutsättningarna för en strukturerad och enhetlig dokumentation, som kan återanvändas i olika syften. Spåret är uppbyggt som en stege – du väljer själv hur högt du vill klättra! 

2019 påbörjade Socialstyrelsen arbetet med att ta fram Nationella informationsmängder (NIM:ar), dvs. detaljerade beskrivningar av avgränsade informations­mängder som behöver vara tillgängliga i många processer och sammanhang i vården. Arbetet utgår ifrån de standarder i form av referensmodeller och referensterminologier som Socialstyrelsen utvecklar och förvaltar. Utvecklingen av NIM:ar sker inom ramen för flera olika regeringsuppdrag. 

Första klivet upp på stegen ger en övergripande bild av Socialstyrelsens långsiktiga uppdrag inom området – att utveckla och förvalta referensmodeller och referensterminologier som utgångspunkt för en strukturerad och entydig dokumentation. 

Andra klivet upp, tar oss till beskrivningen av de Nationella informationsmängderna (NIM:ar) – hur de tas fram, vilka de är och hur användningen av dessa kan bidra till ett standardiserat ”innehåll” i dokumentationen kring individen. 

Ett gemensamt sätt att strukturera och koda information skapar förutsättningar för att kunna dela informationen över organisatoriska gränser, mellan processer och system, utan att mening och sammanhang går förlorat.  På det tredje steget ger vi exempel på var och hur nytta uppstår. 

Det fjärde och sista steget i vår stege tar oss en bit in i teknikens värld. Här presenteras exempel på hur standardiserade beskrivningar av informationsmängder kan representeras med tekniska format för att skapa förutsättningar för att dela information mellan olika it-stöd. 

All seminars

Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Charlotta Holm Sjögren, Lotti Barlow
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded, Annat, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Benefits/effects, Education (verification), Patient centration, Documentation,, Government information

Nationella informationsmängder – nyttor ur 7 perspektiv

Susan Sverin
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded, Annat, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Documentation,, Government information

Nationella informationsmängder - vad är det, hur skapas de, hur ser de ut?

Kristofer Johansson
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Health services, Pre-recorded, Standard 25 min (incl Q&A), Other, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Law, Judicial procedures, Information security

Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Emma Hultén, Erica Spång, Keng-Ling Wallin, Pernilla Jacobsson, Rikard Lövström, Viktoria Johansson
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded, Annat, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Documentation,, Government information

Nationella informationsmängder - tekniska format

Kristofer Johansson, Petter Wolff, Pétur Valdimarsson
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Other, eHealth, Pre-recorded, Standard 25 min (incl Q&A), Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Documentation,