Header image for Vitalis 2021

Seminars

Welcome to Vitalis 2021! The seminar programme is currently under construction and is updated continuosly. On 18-20 May 2021, you can to take part in live panel discussions and keynote presentations, as well as pre-recorded lectures, in which current issues concerning digital care and nursing will be discussed 

Register for conference | Vitalis - English

Choose track

Profile image for Varför openEHR?

Varför openEHR?

Martin Grundberg
OpenEHR, Svenska, Other, eHealth, Pre-recorded, Standard 25 min (incl Q&A), Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Benefits/effects, Patient centration, Innovation/research

Profile image for En svensk nod för OpenEHR-samverkan

En svensk nod för OpenEHR-samverkan

Göran Karlström, Åsa Skagerhult
OpenEHR, Svenska, Technology, Pre-recorded, Standard 25 min (incl Q&A), Tools for implementation, Advanced, Management/decision makers, Technicians/IT/Developers, Actual examples (good/bad), Documentation,, Information security

Profile image for Introduktion till openEHR

Introduktion till openEHR

Erik Sundvall
OpenEHR, Svenska, Other, eHealth, Pre-recorded, Standard 25 min (incl Q&A), Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Benefits/effects, Management, Innovation/research, Documentation,, Usability

Digitalisera vårdförloppen och openEHR

Patrik Georgii-Hemming, Elham Gholami
OpenEHR, Svenska, Future Health and Social Care, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Students, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Patient centration, Innovation/research, Test/validation, Usability

Profile image for openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra.

openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra.

Daniel Karlsson, Mikael Nyström
OpenEHR, Svenska, Cutting-edge health and medical technology, Pre-recorded, Standard 25 min (incl Q&A), Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Benefits/effects, Documentation,, Apps, Usability

Profile image for OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg

OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg

Anders Thurin, Erik Sundvall, Göran Karlström
OpenEHR, Svenska, Quality and knowledge management, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Government information

Paneldiskussion och frågestund om openEHR

Åsa Skagerhult
OpenEHR, Svenska, Technology, Pre-recorded, Annat, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Innovation/research

Profile image for  Egenmonitorering - effektiv vårdform som ger patienten större frihet, bättre kontroll och ökad trygghet

Egenmonitorering - effektiv vårdform som ger patienten större frihet, bättre kontroll och ökad trygghet

Karina Tellinger McNeil, Alex Jaranka, Ann-Marie Schaffrath, Marie Morell, Roger Molin
Wednesday 13:00 - 14:00
Egenmonitorering, Svenska, Other, eHealth, Live (only panel/workshop), Panel, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad)

Egenmonitorering - digital tjänst som sprider sig över landet

Carolina Jansson, Karina Tellinger McNeil
Egenmonitorering, Svenska, Other, eHealth, Pre-recorded, Annat, Other, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects

Därför satsar vi på egenmonitorering

Anna Granevärn, Annette Boije
Egenmonitorering, Svenska, Remote Health Care, Pre-recorded, Standard 25 min (incl Q&A), Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Actual examples (good/bad), Benefits/effects

Monitorering i hemmet - en digital fluga eller en del i framtidens kronikervård?

Andreas Ringman Uggla
Egenmonitorering, Svenska, Remote Health Care, Pre-recorded, Standard 25 min (incl Q&A), Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Actual examples (good/bad)

Profile image for Från distansövervakning till distansvård

Från distansövervakning till distansvård

Andreas Blomqvist
Egenmonitorering, Svenska, Digital Assistive Technology, Pre-recorded, Standard 25 min (incl Q&A), Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Municipality, Innovation/research, Apps

Profile image for Egenmonitorering - leverantörsperspektiv

Egenmonitorering - leverantörsperspektiv

Henrik Schildt
Egenmonitorering, Svenska, Remote Health Care, Pre-recorded, Standard 25 min (incl Q&A), Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration

Profile image for Bortom eldsjälen - att lämna över en stabil och hållbar egenmonitorering

Bortom eldsjälen - att lämna över en stabil och hållbar egenmonitorering

Erik Reinicke
Egenmonitorering, Svenska, Remote Health Care, Pre-recorded, Standard 25 min (incl Q&A), Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Welfare development,, Management, Innovation/research

Profile image for Egenmonitorering möjliggör nya arbetssätt inom specialistmödravården

Egenmonitorering möjliggör nya arbetssätt inom specialistmödravården

Telia Sverige AB, Anna-Karin Ringqvist
Egenmonitorering, Svenska, Remote Health Care, Pre-recorded + Live, Standard 25 min (incl Q&A), Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Usability

Profile image for Gör rätt vid första försök! Det här behövs för att skaffa bästa möjliga beslutsunderlag inför implementering av hälso- och välfärdsteknik

Gör rätt vid första försök! Det här behövs för att skaffa bästa möjliga beslutsunderlag inför implementering av hälso- och välfärdsteknik

Katarzyna Hess-Wiktor, Mattias Kyhlstedt, Matt Richardson, Sarah Wamala Andersson
Egenmonitorering, Svenska, Decision Support, Pre-recorded, Utökad, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Management, Municipality

Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Charlotta Holm Sjögren, Lotti Barlow
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded, Annat, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Benefits/effects, Education (verification), Patient centration, Documentation,, Government information

Nationella informationsmängder – nyttor ur 7 perspektiv

Susan Sverin
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded, Annat, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Documentation,, Government information

Nationella informationsmängder - vad är det, hur skapas de, hur ser de ut?

Kristofer Johansson
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Health services, Pre-recorded, Standard 25 min (incl Q&A), Other, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Law, Judicial procedures, Information security

Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Emma Hultén, Erica Spång, Keng-Ling Wallin, Pernilla Jacobsson, Rikard Lövström, Viktoria Johansson
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded, Annat, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Documentation,, Government information